Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Rozvoj péče prava
Menu

Akce

 

V rámci projektu proběhne kurz Základy psychosociální rehabilitace u osob s duševním onemocněním. Kurz se bude konat ve dnech 8.-9.9.2010 a 21.9.2010 v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje (místnost 335 A) a je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách zaměstnané v sociálních službách, které poskytují nebo plánují poskytovat služby pro osoby s duševním onemocněním. Obsahem kurzu je úvod do oblasti psychiatrické rehabilitace, doplnění stávajících znalostí a dovednosti účastníků tak, aby odpovídaly moderní psychiatrické rehabilitaci adaptované na podmínky současné praxe v ČR. Prohloubení znalostí a dovedností v oblasti budování pracovního spojenectví s uživateli služeb, při podpoře sebeřízení a začlenění osob s duševním onemocněním. Definice zájmů a potřeb jednotlivých profesí v týmech využívajících psychiatrickou rehabilitaci jako metodu práce. Možnost využívání některých obecnějších poznatků týkajících se psychiatrické rehabilitace mimo oblast péče o duševní zdraví (například v péči o mentálně hendikepované, seniory…).

Pozvánka, přihláška a dotazník, který prosíme poslat vyplněný spolu s přihláškou na tento kurz jsou ke stažení kliknutím na příslušný odkaz.

 

V rámci projektu proběhne kurz Práce s rodinami osob s duševním onemocněním. Kurz se bude konat ve dnech 12.-13.10.2010 v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje (místnost 215C) a je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách zaměstnané v sociálních službách, které poskytují nebo plánují poskytovat služby pro osoby s duševním onemocněním. Obsahem kurzu je pohled na rodiny jako důležitý činitel v průběhu nemoci a léčby a podpora práce s rodinami v různých situacích.

Pozvánka, přihláška a dotazník, který prosíme poslat vyplněný spolu s přihláškou na tento kurz, jsou ke stažení kliknutím na příslušný odkaz.

 

Dne 11.5.2010 se konal v Krajské knihovně Karlovarského kraje v rámci projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Kulatý stůl na téma: Záměr přípravy vytvoření nových sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. V rámci akce vystoupili se svými příspěvky za kraj Ing. Stanislava Správková na téma Stanovisko kraje k rozvoji sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, za tým dodavatele projektu Mgr. Barbora Wenigová na téma Výsledek předběžného mapování sociálních služeb a MUDr. Jan Stuchlík s tématy Projekt Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje a Plánovaný rozvoj služeb a za místní odborníky MUDr. Jiří Bartoš s tématem Návaznost sociálních služeb na zdravotní služby. Následovala diskuse k těmto tématům se zástupci z řad poskytovatelů sociálních služeb, působícími na území Karlovarského kraje, kteří se zúčastnili Kulatého stolu.

 

V rámci projektu proběhnul kurz Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích se zaměřením na problematiku hodnocení nároku na příspěvek na péči dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách u osob s duševním onemocněním. Kurz se konal ve dnech 9. - 11.6. 2010 byl určen pro zaměstnance obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, obecních úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem a krajského úřadu, sociální pracovníky, kteří zajišťují agendu příspěvku na péči, případně agendu dávek pro osoby se zdravotním postižením, a tzv. veřejné opatrovníky (zaměstnance obecních úřadů). Obsahem kurzu byla problematika duševních onemocnění, zejména závažnějších stavů vyžadujících pomoc v sociální oblasti a legislativní rámec péče o osoby s duševním onemocněním a problematika posuzování nároku na příspěvek na péči u osob s duševním onemocněním. Tento kurz se bude v rámci projektu opakovat opět v roce 2011.

 

V rámci projektu proběhnul kurz Opatrovnictví u osob s duševním onemocněním. Kurz se konal dne 8.6. 2010 a byl určen pro zaměstnance OÚ, kteří vykonávají funkci tzv. veřejného opatrovníka. Obsahem kurzu byla právní problematika týkající se zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo omezení ve způsobilosti (proces zbavení, omezení způsobilosti k právním úkonům, ochrana práv, smlouvy o poskytování sociálních služeb z pohledu opatrovníka, možnosti > poskytování pomoci a podpory osobám s DO (typy sociálních služeb, zdravotnických služeb, psychiatrická péče apod.), kompetence opatrovníka, zásady komunikace, vedení rozhovoru s opatrovancem. Tento kurz se bude v rámci projektu opakovat opět v roce 2011.

 

V rámci projektu byl 1.3.2010 na stránkách www.stopstigma.cz zahájen provoz sociální on-line poradny. Poradna je určena lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým z celé České republiky. Bližší informace najdete v tiskové zprávě (doc 187 kB) a v letáku (pdf 1,57 MB).

 

27. 1. 2010 se v Karlových Varech pod záštitou Miloslava Čermáka, náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí a oblast neziskových organizací uskutečnila úvodní konference k Individuálnímu projektu Karlovarského kraje "Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje".

Home O projektu Realizator Dodavatel Subdodavatelé Kontakty Akce Dokumenty CMHCD Mediální partneři