Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Rozvoj péče prava
Menu

Akce

 

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

 

...22 MĚSÍCŮ, 730 DNÍ A 17520 HODIN...

DESTIGMATIZACE. BULLETIN Č. 6
Přinášíme vám poslední vydání bulletinu. Ohlížíme se při tom zpátky, jak napovídá úvodní titul, který provází celý bulletin, o „22 MĚSÍCŮ, 730 DNÍ A 17520 HODIN“. Bilancování nad uplynulými událostmi, nad tím, co se zvládlo či v čem by bylo dobré pokračovat, se dočtete v rozhovoru s Mgr. Barborou Wenigovou, ředitelkou Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. Pro někoho nenápadnou formou, avšak s výrazně pozitivním dopadem v praxi, proběhl projekt, který podpořil zejména lidi s vážným duševním onemocněním v Karlovarské kraji. Přínosným a zajímavým tématem uvnitř bulletinu je hluboce lidský příběh profesionální peer konzultantky Dagmar Zomerské z o.s. Fokus v Sokolově, jenž nese ti tul: „Bojuji za své zotavení je to neustálý proces
získávání a obnovy sil“...
Bulletin ke stažení níže:


Závěrečná konference projektu 2. dubna 2014

Dne 2. dubna 2014 proběhla závěrečná konference k individuálnímu projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Více o konferenci na níže uvedené pozvánce či přiložených fotografiích.

Náměstek hejtmana, radní Bc. Miloslav Čermák

2.duben 2014 se nesl ve znamení hojné účasti na konferenci

Psycholog u hasičů kpt. PhDr. Michal Černík, Ph.D. je jedním ze zástupců členů multidisciplinárního týmu v Karlových Varech (další týmy jsou také pro oblast Sokolova a Chebu)

Blanka Horníková, vedoucí sociální služby o.s. Fokus Cheb představuje nové služby (po její levici Michaela Štollová, vedoucí služby Sokolov)

Dagmar Zomerská, profesionální peer konzultant pro o.s. Fokus Sokolov

Bc. Michaela Štollová, o.s. Fokus KV prezentovala projekt: Blázníš! No a? Jedná se o preventivně psychoedukační program určený pro ohroženou cílovou skupinu dospívajících

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí (Krajský úřad Karlovarského kraje) byla jedním z pilířů projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje.


Mgr. Barbora Wenigová, ředitelka Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

Odborná stáž pro pracovníky nových sociálních služeb - GGZ Noord Holland Noord

Ve dnech 17. – 22. března 2014 proběhla odborná stáž v Nizozemí v organizaci GGZ Noord Holland Noord. V průběhu stáže se účastníci stali součástí různorodých místních týmů a mohli tak sdílet práci kolegů z Holandska, kteří pracují s lidmi, kteří trpí vážným duševním onemocněním. Stáž poskytla vhled do možností spolupráce mezi sociální a zdravotní oblastí, což je aktuálním tématem pro současný vývoj v České republice s ohledem na plánovanou reformu psychiatrické péče.
Více se o stáži dočtete níže:


Kulatý stůl / seminář na téma: „Informace o časných psychiatrických stavech v dětství a dospívání“

Ve středu 19/3/2014 se od 14 hodin ve společenském sále Krajské knihovny Karlovarského kraje uskuteční kulatý stůl / seminář na téma: „Informace o časných psychiatrických stavech v dětství a dospívání“ .
Hlavními přednášejícími jsou:
- MUDr. Prim. Petr Příhoda (PNP Praha 8 - Bohnice)
Informace o časných psychotických stavech (a duálních diagnózách). 
- MUDr. Blanka Stefanovičová 
(ambulantní psychiatr, psychoterapeut, Sokolov) 
Zkušenosti s prací s dětmi a dospívajícími v Karlovarském kraji z pohledu ambulantního psychiatra ­- Nejčastější psychické poruchy dětského a dorostového věku.
-
Bc. Michaela Štolová (o. s. Fokus, Karlovy Vary)
Blázníš, no a?  Preventivně psychoedukační program určený pro ohroženou cílovou skupinu dospívajících, dále pro výchovné poradce a psychology a pedagogy ze středních škol.
Více informací naleznete v pozvánce níže, nebo kontaktujte projektovou manažerku Lenku Vagnerovou na vagnerova@cmhcd.cz.


MUDr. Prim. Petr Příhoda, PN Praha 8 Bohnice

MUDr. Blanka Stefanovičová, ambulantní psychiatr, psychoterapeut, Sokolov

O seminář byl velký zájem, sešlo se okolo 80 posluchačů

"Zaměřujeme se na lidi stojící na okraji společnosti", říká Markéta Černá, ředitelka KOTEC o.p.s.

DESTIGMATIZACE. BULLETIN Č. 5
Jsou schizofrenní lidé nebezpeční a agresivní? Jedná se o mýtus, nebo pravdu?
V bulletinu níže se dozvíte odpověď. Dále se dočtete zajímavé informace o společnosti KOTEC o.p.s., ale také o tom, jak proběhla podzimní destigmatizační kampaň či  další informace o nových sociálních službách o.s. Fokus v Sokolově a v Chebu. Tyto služby již plní svoji roli a nově zaškolení pracovníci jsou plně k dispozici lidem s duševním onemocněním, kteří jejich pomoc potřebují.
Více se dočtete v bulletinu níže:

 


Psychoedukace rodinných příslušníků a osob s duševním onemocněním

VZDĚLÁVACÍ KURZ/seminář.
Toto setkání vám napomůže zvládat problémy, které duševní onemocnění přináší celé rodině.

Termín a čas: 19. února 2014 od 14.30 do 17.00

Více informací na níže uvedeném odkaze:


Plánované vzdělávací kurzy 2014

VZDĚLÁVACÍ KURZY.
- Práce s osobami s časnými psychiatrickými stavy 19/3/2014 (bude součástí plánovaného Kulatého stolu)
- Multidisciplinární přístup v péči o osoby s duševním onemocněním (3-4/3/2014)
Pro informace týkající se  organizace kurzů můžete kontaktovat projektovou manažerku  
Barboru Holou na hola@cmhcd.cz.


KONGRES s mezinárodní účastí na téma Léčba v psychiatrii: Co se skrývá pod povrchem, aneb OSTRAVA

Ve dnech 10. - 13. 10. 2013 se pracovníci nových služeb Fokus Sokolov a Cheb společně se zástupci dodavatele aktivit projektu zúčastnili konference v Ostravě. Více o konferenci na http://www.lecbavpsychiatrii2013.cz/.
Pracovníci nových služeb zpracovali vybraná témata, která jsou níže ke stažení:
Happening pro duševní zdraví v Sokolově a v Chebu

KAMPAŇ 2013
Při příležitosti Světového dne duševního zdraví 10. října
2013 proběhne v ulicích měst Sokolova a Chebu informační kampaň „Není síť jako síť“, při které budou představeny nově vzniklé služby v Sokolově a Chebu.
PODÍVEJTE SE NA REPORTÁŽ Z JIŽ PROBĚHLÉHO DNE NA NÍŽE UVEDENÉM ODKAZE:
http://www.youtube.com/watch?v=d16NmzyCAzEPozvánka na happening 10.10.2013

Informační leták u příležitosti nově vzniklých poboček o.s. Fokus Sokolov a Cheb

Druhá podoba informačního letáku, o.s. Fokus Sokolov a Cheb
   

Celou kampaň doprovází příběhy tří klientek

KAMPAŇ 2013

Klára, Cheb, 56 let

Martina, Sokolov, 38 let

Daniela, Karlovy Vary, 31 let

Od října 2013 otevřeny nové služby terénní sociální rehablitace v Sokolově a v Chebu

KAMPAŇ 2013
Služby jsou určeny lidem s duševním onemocněním:

Psychózy - schizofrenie, schizoafektivní poruchy
Afektivní poruchy - těžké deprese, bipolárně afektivní poruchy
Poruchy osobnosti - hraniční porucha osobnosti a další
Více informací o službách také na www.fokus-mb.cz

Mapa služeb:
S O K O L O V, ul. Svatopluka Čecha 1001
Více na
http://www.fokus-mb.cz/vnejsi/KV/SR_Sok.htm
CH E B, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 478/33
Více na
http://www.fokus-mb.cz/vnejsi/KV/SR_Cheb.htm
K A R L O V Y  V A R Y, náměstí 17. listopadu 710/12


Celou kampaň k otevření nových soc.služeb propojuje téma zdraví / duševní onemocnění

Nové sociální služby se otevírají u příležitosti Světového dne duševního zdraví dne 10. října 2013

Podzimní kampaň 2013 mj. doprovází 3 skutečné příběhy klientek, jejichž životní příběhy budou publikovány

Michal Černík: „Nejnáročnější jsou situace, kdy zemře dítě“

DESTIGMATIZACE. BULLETIN Č. 4.
Jak je možno vyčíst z titulu, nyní Vám přinášíme rozhovor s psychologem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, Mgr. Michalem Černíkem, Ph.D.
Profesi psychologa se věnuje od roku 2004, kdy dokončil studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zajímalo ho, jak funguje lidská psychika, jaké jsou příčiny duševních nemocí, a také jak je možné lidem s psychickými problémy různého rázu pomoci. S trochou sebekritiky přiznává: „na gymnáziu jsem rozhodně nebyl studijní typ“, a tak mu přišlo logické jít studovat to, co ho baví.
V bulletinu ke stažení níže naleznete další informace o tom, co je v projektu nového:


Camberwellské hodnocení potřeb (CAN)

VZDĚLÁVACÍ KURZ se koná dne 17/10/2013. 
Camberwellské hodnocení potřeb (CAN) je
komplexní metoda šetření potřeb závažně duševně nemocných využitelná v rámci poskytování sociálních služeb (Specializované vzdělávání ve sledování efektivity sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním).

Další informace v pozvánce a přihlášce níže:


Multidisciplinární přístup v péči o osoby s duševním onemocněním

VZDĚLÁVACÍ KURZ se koná ve dnech 23-24/9/13.
(další termín kurzu v roce 2014 - bude upřesněno)
Cílová skupina:

Pracovníci sociálních služeb (další vzdělávání dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108 / 2006 Sb., dále jen „Zákon“), sociální pracovníci (dle § 111 Zákona), vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona).
Další informace v pozvánce a přihlášce níže:


Popis práce multidisciplinárních týmů a koordinačního týmu v rámci vytváření sítě služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (2013)

VYTVÁŘENÍ SÍTĚ služeb péče. Tvorba multidisciplinárních týmů a koordinačního týmu je jedním z předmětů realizace Koncepce péče o osoby s duševním onemocněním vytvořené v individuálním projektu "Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (2010 - 2011).
V níže uvedeném dokumentu doporučení z Koncepce péče, informace a definice okresních multidisciplinárních týmů, krajského koordinačního týmu a také jejich vzájemné spolupráce. Součástí dokumentu je jednací řád koordinačního týmu.
Více ke stažení níže:
 


Krajský koordinační tým

VYTVÁŘENÍ SÍTĚ služeb péče. Dne 30/5 proběhlo úvodní 1. setkání krajského koordinačního týmu.
Programem jednání bylo: Informace o kontextu jednání koordinačního týmu; Koordinační tým a jeho fungování; Multidisciplinární týmy a jejich dosavadní výstupy; Diskuse a  plán dalších setkávání. Ze setkání vznikl záznam.
Další setkávání proběhla do konce projektu ještě 3x.
1. Setkání se zúčastnili: CRPDZ ředitelka Barbora Wenigová, též jako psycholog; KÚKK odbor soc. věcí, vedoucí odboru Stanislava Správková; MM KV odbor SV Romana Svobodová; Nemocnice Ostrov MUDR. Ferus, psychiatr; PČR KŘP KVK Jiří Matouš; KÚ KK O2 D. Cettlová; město Cheb, soc. odbor Anna Doubková; Krajský úřad KK Eva Cíchová; MÚ Sokolov, soc. odbor Soňa Zaschkeová; FOKUS MB-KV Jaroslav Hodboď, oblastní ředitel a zástupce MT pro všechny oblasti; KÚKK – OSV Olga Dacková, odborný garant projektu.

Multidisciplinární tým - Karlovy Vary

VYTVÁŘENÍ SÍTĚ služeb péče. Dne 30. dubna 2013 se od 15 hodin uskutečnilo 1. setkání multidisciplinárního týmu pro oblast Karlovy Vary. V tento den se cíleně setkalo 11 lidí, kteří jsou v rámci své profese v kontaktu s lidmi s duševním onemocněním. Tito pracovníci se stali součástí nastavení budoucího fungování KV multidisciplinárního týmu, včetně praktických řešení nejen sdílených klientů/případů lidí.
Cílem multidisciplinárního setkání je dát prostor pro vzájemné poznání odborníků z oblasti KV, kteří díky svým praktickým zkušenostem mohou pomoci nastavit v budoucnu využitelnou síť služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Plánované setkání je určeno pro pracovníky, kteří se při své práci setkávají s problematikou osob s duševním onemocněním a mají možnost ovlivnit kvalitu života těchto osob. 
Zápisy z proběhlých multidisciplinárních týmů ke stažení níže:

Multidisciplinární tým - Cheb

VYTVÁŘENÍ SÍTĚ služeb péče.  1. Setkání proběhlo dne 27/5 v Turistickém infocentru v Chebu. Zúčastnili se tito zástupci:  PČR; VOŠ Cheb, Fokus MB-KV; Správa zdravotních a sociálních služeb; Kotec; Západočeský paprsek; psychiatrická ambulance; PPP Cheb; sociální odbor město Cheb. Ze setkání vznikl zápis, který slouží jako podklad k předávání podnětů směrem do Krajského koordinačního týmu. 
Zápisy z proběhlých multidisciplinárních týmů ke stažení níže:

Multidisciplinární tým - Sokolov

VYTVÁŘENÍ SÍTĚ služeb péče. Dne 28/5 na městském úřadě v Sokolově proběhlo 1. setkání multidisciplinárního týmu pro oblast Sokolov. Setkání se zúčastnili tito zástupci: MěÚ Kraslice; MěÚ Kynšperk n. O.; Fokus MB-KV, CRPDZ psycholog; MěÚ Sokolov; Mateřídouška; MěÚ Chodov. Ze setkání vznikl zápis, který slouží jako podklad pro krajský koordinační tým.
Zápisy z proběhlých multidisciplinárních týmů ke stažení níže:


Případové konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení ohrožených rodin s dětmi

VZDĚLÁVACÍ KURZ se koná ve dnech 17/10/13; 5/12/13; 23/1/14.

Cílová skupina: Sociální pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem, kteří zajišťují sociálně-právní ochranu dětí (včetně kurátorů pro děti a mládež), pracovníci poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají pověření k výkonu sociálněprávní ochrany, a pracovníci ústavních zařízení, kteří zajišťují péči dětem s nařízenou ústavní výchovou.
Další informace ke stažení níže:


Úvod do případových konferencí a podpory motivace uživatele

VZDĚLÁVACÍ KURZ se koná dne 14/6/2013.
Cílová skupina: Sociální pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří zajišťují sociálně-právní ochranu dětí (včetně kurátorů pro děti a mládež), pracovníci poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají pověření k výkonu sociálněprávní ochrany, a pracovníci ústavních zařízení, kteří zajišťují péči dětem s nařízenou ústavní výchovou.
Obsahové zaměření:
Získání informací o účelu, definici a typech případových konferencí, jejich cílech a zaměření.
Procesní role odborníků při svolávání a realizaci případových konferencí.
Struktura případových konferencí, cíl a obsah jejích částí.
Získání praktických dovedností jak formulovat cíle případových konferencí s ohledem na podporu motivace rodičů/dětí.
Seznámení s principy vnitřní motivace rodičů/dětí a technikami, jak ji podporovat.
Více informací na níže uvedeném odkaze:


Práce s rodinami osob s duševním onemocněním

VZDĚLÁVACÍ KURZ se koná ve dnech: 4. 6.–5. 6. 2013
Cílová skupina:
Pracovníci v sociálních službách; navazující vzdělávání pro pracovníky, kteří absolvovali předchozí vzdělávání v psychosociální rehabilitaci.
Obsah kurzu:
Historie práce s rodinou nemocného; Vztah rodiny a nemocného; Formy práce s rodinou; Psychoedukace; Předávání informací o nemoci; Práce s rodinou v její nepřítomnosti; Motivace rodinných příslušníků ke spolupráci; Osobní setkání s rodinou (pravidla, uspořádání a příležitosti); Workshop: Navázání spolupráce s rodinou a nácvik podávání informací o nemoci;
Workshop: Nácvik osobního setkání s rodinou (uspořádání, pravidla)
Více informací v pozvánce a přihlášce ke stažení níže:


„Ženy se nestydí tolik jako muži přiznat své duševní onemocnění“, říká MUDr. Barbora Zahradníková

DESTIGMATIZACE. BULLETIN Č. 3. Aktuálně Vám představujeme 3. vydání bulletinu.
Jak je možno vyčíst z titulu, nyní Vám přinášíme rozhovor s psychiatričkou MUDr. Barborou Zahradníkovou z Chebu.
Co myslíte, je pravda, že všichni lidé se schizofrenií musí být hospitalizováni? To se dozvíte v našem mýtu...
Přečtěte si zajímavé informace k tématu (Mgr. Barbora Wenigová): "Role ambulantních psychiatrů  a klinických pychologů v systému péče o osoby s duševním onemocněním".
V bulletinu také naleznete další informace o tom, co je v projektu nového:


Klient s duševní poruchou (s demencemi) v zařízení sociální péče

VZDĚLÁVACÍ KURZ proběhne dne 23. května 2013. Je určen pro pracovníky vykonávající odbornou činnost v sociálních službách.
Obsah kurzu: Úvod do problematiky, základní pojmy; Syndrom demence, výskyt demence;Typy demence; Význam včasné diagnózy; Projevy demence, možnosti léčby; Komplexní péče o člověka s demencí, delirium, deprese, bolest u lidí s pokročilou demencí; Péče zaměřená na člověka, vztahová péče, představení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem; Certifikace Vážka podle kritérií ČALS, život na odděleních určených pro osoby s onemocněním demencí; Projekt Bon Appetit (stolování a stravování uživatelů domova pro seniory a domova se zvláštním režimem).
POZOR - TENTO KURZ JE JIŽ NAPLNĚN, DALŠÍ TERMÍN 31.10.2013. Děkujeme za pochopení.
Další informace naleznete v pozvánce níže:


Zpráva o realizaci Koncepce péče osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

V rámci individuálního projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (2012–2014) byla dokončena první z pěti aktivit projektu, a to Vyhodnocení fungování služeb pro osoby s duševním onemocněním (DO) na území Karlovarského kraje (KK) a jejich spolupráce v okresech Sokolov a Cheb. Z této aktivity vznikla Zpráva o realizaci Koncepce péče osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, která shrnuje všechny výstupy této aktivity:

- Zpráva o spolupráci sociálních služeb péče o osoby s DO s ostatními službami péče o osoby s DO v KK
-
Zpráva o činnosti sociálních služeb péče o osoby s DO v okrese Karlovy Vary, které vznikly v roce 2011
-
Metodika auditu kvality sociálních služeb péče o osoby s duševním onemocněním
-
Doplnění implementačního plánu vzniklého v projektu Rozvoj péče o osoby s DO na území KK (2010-2011) o plán péče pro Sokolovsko a Chebsko

Zpráva o realizaci Koncepce péče osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje vznikla ve spolupráci s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb působícími na území Karlovarského kraje, Karlovarským krajem a dalšími spolupracujícími odborníky na poli péče o duševní zdraví. Zpráva byla distribuována relevantním osobám a zástupcům institucí.

Celá zpráva ke stažení níže:


Komplexní psychosociální rehabilitace

VZDĚLÁVACÍ KURZ proběhne ve dnech 16.5. - 17.5.2013, 11.6.2013.
Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách zaměstnané v sociálních službách, které poskytují nebo plánují poskytovat služby pro osoby s duševním onemocněním.
Obsah kurzu: Proces psychiatrické rehabilitace, Podpora self-managementu, sebeřízení a začlenění osob s duševním onemocněním do komunity, Problémové situace v psychiatrické rehabilitaci, Hodnotící kolokvium
Podmínkou účasti je absolvování kurzu Základy psychosociální rehabilitace!
Pozvánka a přihláška ke stažení níže:


Základy psychosociální rehabilitace u osob s duševním onemocněním

VZDĚLÁVACÍ KURZ  proběhne ve dnech 20.3. – 21.3.2013; 25.3. – 26.3.2013.
Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách zaměstnané v sociálních službách, které poskytují nebo plánují poskytovat služby pro osoby s duševním onemocněním.
Obsah kurzu: Budování pracovního spojenectví s uživateli služeb a rodinami, Úvod do problematiky šetření, Šetření z hlediska psychiatra, Šetření rizik.
Pozvánka, přihláška a dotazník ke stažení níže. Součástí přihlášky je i vyplněný dotazník!


Psychoedukace rodinných příslušníků a příbuzných osob s duševním onemocněním

Psychoedukativní setkání proběhne dne 13. 3. 2013.

Komu je setkání určeno?

Uživatelům služeb pro osoby s duševním onemocněním, jejich rodinným příslušníkům a příbuzným

Toto setkání vám napomůže zvládat problémy, které duševní onemocnění přináší celé rodině.

Více informací o setkání viz níže:


Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích

VZDĚLÁVACÍ KURZ se uskuteční ve dnech 11.-13.3.2013. Kurz je určen pro zaměstnance obecních úřadů obcí s rozšířenou působností; zaměstnance obecních úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem a krajskému úřadu - sociálním pracovníkům či veřejným opatrovníkům; pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách zaměstnaných v sociálních službách, které poskytují nebo plánují poskytovat služby pro osoby s duševním onemocněním.

Obsah kurzu: Systém péče o osoby s duševním onemocněním v ČR, Symptomalogie duševních poruch, Komunikace s člověkem s duševním onemocněním, Diagnostické systémy v psychiatrii, Metody léčení duševních poruch, Lidská práva osob s duševním onemocněním, Posuzování nároku na příspěvek na péči u osob s duševním onemocněním.
Pozvánka a přihláška ke stažení níže:


Hledáme zaměstnance do nově vznikajících sociálních služeb

Se vznikem nových pracovních týmů hledáme nové zaměstnance do nově zřizovaných sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním - oblast Cheb a Sokolov. Jedná se o pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. Předpokladem je minimálně SŠ vzdělání. Výhodou je vzdělání v oborech požadovaných dle  § 110 a § 116 zákona o sociálních službách nebo vzdělání v oboru psychiatrická sestra či ergoterapeut.
V případě zájmu kontaktujte dodavatele projektu, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, projektovou manažerku Lenku Vagnerovou, e-mail: vagnerova@cmhcd.cz.


Každý má právo žít normální život...

DESTIGMATIZACE. BULLETIN Č. 2. Aktuálně vyšlo v pořadí 2. vydání bulletinu, který je publikován v rámci aktuálního projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním.  Jak je uvedeno částečně v titulu: "Každý má právo žít normální život - chodit do práce, vzdělávat se a bavit se...", citace přesně vyjadřuje poslání občanského sdružení Joker. Nyní vám přinášíme rozhovor s manažerkou sdružení, Mgr. Petrou Lhotákovou, která říká: "Někdo má to štěstí a narodí se zdravý. Někdo ale takové štěstí nemá. Proč by tito lidé neměli mít stejné možnosti prožít kvalitní a pěkný život?...".
Dále se můžete dočíst, co je v projektu nového, například že vytváříme krajskou síť služeb péče o osoby s duševním onemocněním, nové koordinační a multidisciplinární týmy a mnoho dalšího.


Workshop

VYTVÁŘENÍ SÍTĚ služeb péče. Na počátku února proběhl workshop, jehož cílem bylo poskytnout prostor pro setkání a vzájemné poznání odborníků, kteří díky svým praktickým zkušenostem mohou pomoci nastavit v budoucnu využitelnou síť služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, a představit plánované způsoby práce, které se osvědčily při vytváření a fungování sítě služeb pro uvedenou cílovou skupinu. 
Workshopu se zúčastnilo 72 lidí. Plánované setkání bylo určeno pro pracovníky, kteří se při své práci setkávají s problematikou osob s duševním onemocněním, a mají možnost ovlivnit kvalitu života těchto osob. Jedná se nejen o pracovníky sociálních služeb, ale také o úředníky – sociální pracovníky z obecních úřadů obcí v Karlovarském kraji, odborníky z oblasti psychologie, psychiatrie, z oblasti školství, ale i z Policie ČR, z úřadů práce a zdravotních pojišťoven.
Přednášející lektoři jsou odborníci z oblasti péče o osoby s duševním onemocněním, kteří mají dlouholetou zkušenost s prací s uvedenou cílovou skupinou a mají zkušenost s multioborovým přístupem k řešení problematiky osob s duševním onemocněním.
Práce s rodinou v obtížné životní situaci I.

VZDĚLÁVACÍ KURZ proběhne ve dnech 24.-25. 1.; 28.2.-1.3; 11.-12.4.; 16.-17-5.2013
Komu je kurz určen?
Sociálním pracovníkům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem, kteří zajišťují sociálně-právní ochranu dětí (včetně kurátorů pro děti a mládež), pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají pověření k výkonu sociálněprávní ochrany, a pracovníci ústavních zařízení, kteří zajišťují péči dětem s nařízenou ústavní výchovou.

Absolvent vzdělávacího programu se tak v kurzu naučí v práci se sociálně ohroženou rodinou s dětmi používat jednotlivé komunikační techniky jako soubor profesionálních dovedností.
Více informací o kurzu níže:


Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji s důrazem na stav péče na Sokolovsku a Chebsku

VZDĚLÁVACÍ KURZ proběhne dne 19. prosince 2012.
Kurz je určen pro vedoucí odborů sociálních věcí obecních úřadů a pro pracovníky zajišťujících komunitní plánovaní.

Obsah kurzu:
Situace v péči o osoby s duševním onemocněním -Výsledky předchozího projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2010-2011.
Realizace koncepce - Obsah projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2012-2014).
Pozvánka a přihláška ke stažení níže:


32. konference sociální psychiatrie

Téma 32. ročníku konference neslo název Zapojení do léčby a rehabilitace, jež bylo zaměřeno na otázky, jak zlepšit zapojení lidí se závažnou duševní poruchou do léčby a rehabilitace a jak podpořit jejich motivaci. Konference proběhla 15. - 17. 11. 2012, v Chrudimi, kde byl mj. prezentován projekt Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje formou posteru. U této příležitosti také proběhla přednáška s názvem Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první. Tato přednáška se týkala zkušeností, které předcházely, a zároveň provázely vznik pobočky Fokus Mladá Boleslav - Karlovy Vary (především v rámci projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, 2010-2011). V návazném současně probíhajícím projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (2012-2014) vzniknou další záchytná místa pro osoby s duševním onemocněním, a to v Sokolově a v Chebu. Tato místa a služby s nimi spojené budou dále podpořena snahou o vytvoření sítě péče pro osoby s duševním onemocněním. Tvorba sítě bude započata v roce 2013 Kulatým stolem a setkáním tzv. Koordinačního týmu.
Poster k současnému projektu a prezentace vzniku Fokusu KV-MB ke stažení níže:

10. říjen - Den duševního zdraví

DESTIGMATIZACE. Tradice vyhlašování tohoto Světového dne vždy 10. října vznikla v roce 1992 jako jedna z aktivit Světové federace pro duševní zdraví (World Federation for Mental Health - WFMH). Hlavním záměrem je podpora úsilí o dosažení nejvyšší možné úrovně duševního zdraví ve všech jeho souvislostech.

Některou z duševních nemocí trpí v České republice, stejně jako v Evropě, v průběhu roku asi 30 % obyvatelstva. Je zde však stále značná část obyvatel, která duševní onemocnění tají anebo jej bagatelizuje, namísto toho, aby vyhledala odbornou pomoc a léčila se. „K duševnímu onemocnění je třeba přistupovat stejně jako k jiným nemocem, to znamená, že je nanejvýš důležité vyhledat odbornou pomoc a zbytečně netrpět,“ říká Barbora Wenigová, ředitelka Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví...
Tisková zpráva včetně kazuistiky ke Světovému dni duševního zdraví ke stažení níže:


WWW.STOPSTIGMA.CZ

DESTIGMATIZACE. Navštivte on-line poradnu pro osoby s duševním onemocněním na www.stopstigma.cz. 
Jedná se o stránky zaměřené proti předsudkům a diskriminaci z důvodu psychiatrického onemocnění. Aktuálně v měsíci říjnu probíhá kampaň s názvem Deprese a ekonomická recese. Při této příležitosti veřejnosti znovu představujeme poradnu, která na uvedém webu funguje úspěšně již řadu let.
Na co se můžete odborníků zeptat?
Jakých oblastí se poradna týká?
Sociální poradna - Poruchy nálady - Schizofrenní poruchy - Neurotické poruchy - Dětskou psychologii do 18 let - Poruchy příjmu potravy - ...
Stáhněte si prezentaci poradny u příležitosti Dnů duševního zdraví (10. října) na odkazu níže:


Bezplatná anonymní telefonická poradna

DESTIGMATIZACE. V rámci kampaně Deprese a ekonomická recese probíhají Dny duševního zdraví, a to od 10. do 17. října, vždy od 16 do 19 hodin. Veřejnost tak může ZDARMA využít bezplatné telefonické poradny 800 152 153. Na lince bude k dispozici tým odborníků - psychiatři a psychologové.
Níže ke stažení leták k telefonické poradně:


První vydání bulletinu se představuje veřejnosti

DESTIGMATIZACE. BULLETIN Č. 1. V rámci projektu budou vycházet jednou za čtyři měsíce bulletiny, které mají za úkol přinášet informace o průběhu projektu, a to zejména o tvorbě nových služeb a jejich spolupráci se službami stávajícími.
V každém vydání pak detailně představíme jednu vybranou službu poskytující sociální pomoc lidem s duševním onemocněním v Karlovarském kraji. Dozvíte se tak další detaily týkající se aktuální nabídky sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním.
V každém čísle je plánován rozhovor se známou osobností, regionální celebritou nebo odborníkem na téma duševních onemocnění a jejich léčby.
Pokaždé bude vyvrácen určitý mýtus týkající se
 osob s duševním onemocněním.
Čtěte již nyní: Rozhovor s MUDr. Václavem Ferusem, primářem Psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov. V tomto vydání také představujeme pobočku FOKUS Mladá Boleslav - Karlovy Vary, můžete se tak seznámit s dvěma novými sociálními službami. Přečtěte si názor odborníků - Jsou lidé trpící depresí líní?
1. vydání bulletinu ke stažení níže:


Opatrovnictví u osob s duševním onemocněním

VZDĚLÁVACÍ KURZ proběhne dne 4. 10. 2012, který je určen pro zaměstnance obecních úřadů, kteří vykonávají funkci tzv. veřejného opatrovníka.

Obsah kurzu: Právní problematika; Psychiatrická péče; Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním; Role opatrovníka; Komunikace s klientem; Bálintovská skupina.

Pozvánka a přihláška ke stažení níže:


Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích

VZDĚLÁVACÍ KURZ se uskuteční ve dnech 1. - 3. 10. 2012. Kurz je určen pro zaměstnance obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, zaměstnance obecních úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem a krajskému úřadu - sociálním pracovníkům či veřejným opatrovníkům. Dále je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách zaměstnaných v sociálních službách, které poskytují nebo plánují poskytovat služby pro osoby s duševním onemocněním.

Obsah kurzu: Systém péče o osoby s duševním onemocněním v ČR, Symptomalogie duševních poruch, Komunikace s člověkem s duševním onemocněním, Diagnostické systémy v psychiatrii, Metody léčení duševních poruch, Lidská práva osob s duševním onemocněním, Posuzování nároku na příspěvek na péči u osob s duševním onemocněním.

Aktuální informace: Kurz je již obsazen.

Případným uchazečům se tak omlouváme. Další termín konání kurzu v roce 2013 bude upřesněn. Děkujeme za pochopení.

 


Diskusní skupina (focus group)

Diskusní skupina s názvem „Spolupráce mezi sociálními a zdravotními službami v Karlovarském kraji (v rámci péče o osoby s duševním onemocněním)“ se uskutečnila dne 26. června 2012. Tématem hloubkové diskuse byla spolupráce sociálních, zdravotních a ostatních služeb pro osoby s duševním onemocněním a vytváření propojené a efektivní sítě služeb v Karlovarském kraji. Cílem diskuse bylo zjistit slabé a silné stránky spolupráce mezi službami. Diskuse se zúčastnilo 10 zástupců služeb a institucí pracujících s osobami s duševním onemocněním. Výsledky poslouží jako výchozí  informace pro další aktivity projektu.


pracovní atmosféra na diskusní skupině
   

Úvodní konference projektu

Dne 5. 6. 2012 proběhla v Krajské knihovně v Karlových Varech úvodní konference k individuálnímu projektu Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“.  V odborných přednáškách paní  Dacková z odboru sociálních věcí KÚ KK shrnula předešlý projekt „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ (2010 – 2011) a  Ing. Správková  (vedoucí odboru sociálních věcí KÚ KK) s Mgr. Wenigovou (ředitelkou Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví) představily projekt navazující. V několika dalších prezentacích bylo zhodnoceno fungování nových sociálních služeb v Karlových Varech, vzniklých v rámci předešlého projektu.

Prezentace o projektu "Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje"


PSYCHOEDUKACE RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ A OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Toto setkání vám napomůže zvládat problémy, které duševní onemocnění přináší celé rodině.
Termín: 19. února 2014
 
Čas: 14.30 – 17.00 hod

Místo konání: Klubovna Nemocnice Ostrov (1. patro nad hlavním vchodem vedle RTG oddělení), U nemocnice 1161, 363 01 Ostrov

 

Lektoři: MUDr. Václav Ferus, Jaroslav Hodboď, Mgr. Barbora Wenigová
Pro koho je seminář určen:

Uživatelé služeb pro osoby s duševním onemocněním, jejich rodinní příslušníci a příbuzní.
Více informací na níže uvedeném odkaze:

 

 

 

 


 


 

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

 

Patříme k vám! - oslavy Světového dne duševního zdraví

Při příležitosti oslavy Světového dne duševního zdraví 10.října připravilo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví pro Karlovarský kraj v rámci projektu destigmatizační kampaň s názvem "Patříme k vám". Součástí kampaně bude bezplatná anonymní telefonní linka, putovní výstava obrazů osob s duševním onemocněním a představení Bohnické divadelní skupiny Citdela.   Bezplatná anonymní telefonní linka s číslem 800 225 522, bude k dispozici 4.-17.10. od 16:00 do 20:00. Na dotazy lidí, kteří si nevědí rady se svými problémy nebo s duševní nemocí někoho ze svých blízkých budou odpovídat zkušení psychologové a psychiatři.

Putovní výstava obrazů osob s duševním onemocněním, pořádaná pod záštitou Miloslava Čermáka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, bude zahájena vernisáží 5.10.2011 ve 14:00 na Krajském úřadě Karlovarského kraje . Zde bude výstava umístěna do 10.9. Poté budou obrazy ke shlédnutí od 12. do 17.10. v Galerii Na ochoze, kde záštitu přebírá primátor města Karlovy vary Ing. Petr Kulhánek. Od 19. do 30. 10. na Městském úřadě Sokolov přebírá záštitu nad výstavou starosta Sokolova Ing. Zdeněk Berka. Posledním místem, kde budou obrazy k vidění, bude Radnice města Chebu, kde od 1. do 14.11. převezme záštitu starosta Chebu RNDr. Pavel Vanoušek.

Kabaret Artaud - hru o životě, tvorbě a šílenství -předvedou členové divadelního souboru Citadela, mezi nimiž jsou jak profesionální herci, tak osoby s duševním onemocněním z pražské psychiattrické léčebny Bohnice. Představení se odehraje v karlovarském kině Drahomíra 10.10. v 18:00. Záštitu nad představením převzal primátor města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek.

Všechny akce jsou zdarma a je na ně srdečně zvána široká veřejnost. Leták k akci ke stažení zde.


Fokus Mladá Boleslav - pobočka Karlovy Vary

Od 1.7.2011 byly v Karlových Varech v rámci projektu registrovány nové sociální služby sociální rehabilitace: terénní a ambulantní forma a sociálně terapeutická dílna. Tyto služby byly na základě Koncepce péče vybrány jako nejvíce potřebné pro osoby s duševním onemocněním žijící v Karlovarském regionu. Hlavním přínosem nových služeb je předcházení dlouhodobé hospitalizaci v lůžkových zdravotnických zařízeních pro osoby s duševním onemocněním a usnadnění sociálního a pracovního začlenění těm osobám, které taková zařízení opouštějí. Vzhledem k obtížné dostupnosti služeb v rámci regionu byl vytvořen terénní tým, který bude navštěvovat své klienty přímo v jejich domácnostech. Služby byly registrovány pod občanským sdružením Fokus Mladá Boleslav, jako jeho nová pobočka Karlovy Vary. Sídlem služby bude Hestie v Drahovicích, jejíž provoz bude zahájen od prosince 2011. V tuto chvíli jsou služby v provozu v prozatimních protorech. Bližší informace o službě získáte na telefonním čísle 775 582 276 u vedoucí sociální rehabilitace Mgr. Šárky Blažkové a na stránkách www.fokus-mb.cz.


Základy psychosociální rehabilitace u osob s duševním onemocněním

V rámci projektu proběhne kurz Základy psychosociální rehabilitace u osob s duševním onemocněním. Kurz se bude konat ve dnech 15.6.2011 a 11.-12.10.2011 v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje (místnost 335 A) a je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách zaměstnané v sociálních službách, které poskytují nebo plánují poskytovat služby pro osoby s duševním onemocněním. Obsahem kurzu je úvod do oblasti psychiatrické rehabilitace, doplnění stávajících znalostí a dovednosti účastníků tak, aby odpovídaly moderní psychiatrické rehabilitaci adaptované na podmínky současné praxe v ČR. Prohloubení znalostí a dovedností v oblasti budování pracovního spojenectví s uživateli služeb, při podpoře sebeřízení a začlenění osob s duševním onemocněním. Definice zájmů a potřeb jednotlivých profesí v týmech využívajících psychiatrickou rehabilitaci jako metodu práce. Možnost využívání některých obecnějších poznatků týkajících se psychiatrické rehabilitace mimo oblast péče o duševní zdraví (například v péči o mentálně hendikepované, seniory…). Pozvánku, přihlášku a dotazník ke stažení najdete zde. V případě zájmu zasílejte vyplněnou přihlášku a dotazník dle intrukcí v pozvánce. Přihlášky bez vyplněného dotazníku nebudou akceptovány


Pracovní místo

V rámci projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje hledáme zaměstnance do nově zřizovaných sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním v Karlových Varech do hlavního pracovního poměru na pozice sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Nabízíme:
- zajímavou samostatnou práci s klienty
- kontinuální vzdělávání v oboru
- práci v malém týmu
- platové ohodnocení dle tarifů platných pro sociální služby
Požadujeme:
- SŠ/VŠ vzdělání v oborech požadovaných dle § 110 a § 116 zákona o sociálních službách
- zdravotnické vzdělání a vzdělání v oboru ergoterapeut výhodou
- zkušenost s prací s duševně nemocnými velkou výhodou
- osobnostní předpoklady pro přímou práci s klienty
- řidičský průkaz skupiny B
- znalost práce s PC

Zájemce prosíme o zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu e-mailem na níže uvedenou adresu. Nástup možný ihned.
Kontakt: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Mgr. Zuzana Barešová - Manažerka projektu
E-mail: baresova@cmhcd.cz


Opatrovnictví u osob s duševním onemocněním

Na 30.5.2011 je připravován kurz Opatrovnictví u osob s duševním onemocněním. Kurz je určen pro pracovníky obecních úřadů, kteří vykonávají funkci tzv. veřejného opatrovníka. Lektory kurzu jsou MUDr. Jan Stuchlík a Mgr. Petra Zdražilová z kanceláře veřejného ochránce práv. Obsahem kurzu je právní problematika týkající se zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo omezení ve způsobilosti (proces zbavení, omezení způsobilosti k právním úkonům, ochrana práv, atd.), možnosti poskytování pomoci a podpory osobám s duševním onemocněním (typy sociálních služeb, zdravotnických služeb, psychiatrická péče apod.), smlouvy o poskytování sociálních služeb z pohledu opatrovníka, kompetence opatrovníka, zásady komunikace a vedení rozhovoru s opatrovancem. Kurz není akreditován. Pozvánku, přihlášku a dotazník, který je součástí podkladů k přihlášení do kurzu, ke stažení najdete zde.


Program vzdělávání v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním

Jako výstup z aktivity projektu Vzdělávání byl vytvořen Program vzdělávání v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Cílem programu je umožnit úředníkům samosprávných celků, zástupcům samosprávy, pracovníkům pro komunitní plánování a odborné veřejnosti, lépe porozumět problematice péče o osoby s duševním onemocněním, orientovat se v procesu změny klasické péče na komunitní péči a efektivněji se do této změny zapojit. Program je vytvořen ve variantách krátkého vzdělávacího semináře (2-3 hodiny) a základního semináře (7-10 hodin). Obě tyto varianty dodržují stejné obsahové schéma zahrnující teoretické informace o problematice, vazby na Koncepci péče a zpětnou vazbu účastníků. Přílohou programu jsou všechny použité zdrojové materiály. Program je dostupný v plném znění včetně příloh na těchto stránkách v sekci Dokumenty.


Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích

Na 18.-20.5.2011 je připravován kurz Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích se zaměřením na problematiku hodnocení nároku na příspěvek na péči dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách u osob s duševním onemocněním. Kurz se konal již v loňském roce a byl určen pro zaměstnance obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, obecních úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem a krajského úřadu, sociální pracovníky, kteří zajišťují agendu příspěvku na péči, případně agendu dávek pro osoby se zdravotním postižením, a tzv. veřejné opatrovníky (zaměstnance obecních úřadů). v letošním roce byla cílová skupina pro velký zájem rozšířena a kurz je nabízen i sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří poskytují nebo plánují poskytovat služby pro osoby s duševním onemocněním. Obsahem kurzu je problematika duševních onemocnění, zejména závažnějších stavů vyžadujících pomoc v sociální oblasti a legislativní rámec péče o osoby s duševním onemocněním. Dalším tématem je problematika posuzování nároku na příspěvek na péči u osob s duševním onemocněním. Pozvánku a přihlášku ke stažení najdete zde.


Kulatý stůl na téma Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním

Dne 17.3.2011 se konal v Krajské knihovně Karlovarského kraje kulatý stůl na téma Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Byla zde představena Situační analýza stavu péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje a Koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, jejíž součástí je i implementační plán a ekonomická analýza, rozpracované do roku 2020. Tyto dokumenty jsou výsledkem šetření, které prováděli v roce 2010 odborníci z Centra pro rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním. S plnou verzí obou dokumentů se můžete seznámit na těchto stránkách v sekci dokumenty. V rámci koncepce byly také představeny nově vznikající služby, které budou otevřeny během léta v Karlových Varech. Jedná se o Centrum sociální rehabilitace, které bude mít jak ambulantní, tak i terénní formu, tzn. že pracovníci budou navštěvovat klienty v jejich přirozeném domácím prostředí. Druhou službou bude Sociálně terapeutická dílna.

Úvodní slovo pronesl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí a oblast neziskových organizací Karlovarského kraje Miloslav Čermák. Po té následovaly přednášky Ing. Stanislavy Správkové - vedoucí sociálního odboru, Mgr. Barbory Wenigové, MUDr. Ondřeje Pěče, DOc. Mgr. Ing. Martina Dlouhého MSc. PhD. a MUDr. Jana Stuchlíka, odborníků Centra. Po přednáškové části následovala odborná diskuse, které se zúčastnili významní představitelé Karlovarského kraje (Ing. Petr Kulhánekprimátor města Karlovy Vary, Bc. Joža Lokajíčekvedoucí odboru zdravotnictví, MUDr. Jan Pokšteflvedoucí oddělení kontroly a revize zdravotní péče pro západočeský kraj, PhDr. Naděžda Němcovápředsedkyně západočeské pobočky Asociace klinických psychologů, MUDr. Vladislav Žižkaředitel psychiatrické léčebny v Dobřanech, MUDr. Václav Ferusprimář psychiatrického oddělení nemocnice Ostrov, MUDr. Jiří Bartošambulantní psychiatr a zástupce regionální sociální služby Res Vitae, Mgr. Jiří Pilařředitel Komunitního plánování Karlovy Vary, Mgr. Jiří Hort - ředitel občanského sdružení Kotec a Marcela Hlisníkovázástupce občanského sdružení Paprsek), kteří vyjádřili svůj postoj ke stavu péče o osoby s duševním onemocnění v regionu, k plánované koncepci a ke svým možnostem přispět ke zlepšení dané situace.


Přednáška

pan náměstek Čermák

Ing. Správková

Mgr. Wenigová

Odborná diskuse

Tisková konference

Situační analýza a Koncepce péče o osoby s duševním onemocněním

V rámci individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na územ Karlovarského kraje byly dokončeny první dvě aktivity projektu a to Mapování a Tvorba koncepce. Výsledkem těchto aktivit je Situační analýza stavu péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje a Koncepce péče pro osoby s duševním onemocněním na území Kalovarského kraje. Tato zpráva vznikla ve spolupráci s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb působícími na území Karlovarského kraje a s Karlovarským krajem, kterým tímto za spolupráci na projektu děkujeme. Situační analýzu a Koncepci péče si můžete přečíst v plném znění na těchto stránkách v sekci Dokumenty. Zkrácená obsahová verze bude vydána a distribuována relevantním institucím.


Zahraniční stáže - Holandsko

V rámci klíčové aktivity projektu Vzdělávání proběhly dvě plánované stáže do země s dobrou praxí, kterou bylo zvoleno Holandsko. Obě stáže trvaly pět dní a skupiny stážistů byly složeny ze zástupců projektového týmu, zástupců Krajského úřadu, poskytovatelů a uživatelů z Karlovarského kraje. První skupina stážistů navštívila 10.10.-15.10. organizaci Nord Holland Nord, druhá skupina 14.11.-19.11. organizaci Yulius. Obě organizace působí v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním, kterým nabízejí síť komplexních služeb od zdravotnických (ambulantní oddělení, klinika, stacionář) po sociální (chráněné a podporované bydlení, centra denních aktivit, pracovní programy…). Účastníci obou stáží připraví závěrečné práce, na základě kterých bude vydán sborník stáží. Sborník bude zveřejněn mimo jiné také na těchto stránkách.

Kavárna s pracovním programem a malá socioterapeutická farma

Skupina stážistů - organizace Yulius

Administrativní chráněné pracoviště

Pracovní program Naši sousedi

Centrum denních aktivit

Pokoj klientky v chráněném bydlení

Kampaň ke dnům duševního zdraví

Hlavním tématem letošní podzimní kampaně byla depresivní porucha a krizová linka, jako příklad dostupné služby pro lidi s duševním onemocněním. Zpráva o průběhu kampaně a zápisy z rozhovorů na bezplatné anonymní lince.


Práce s rodinami osob s duševním onemocněním

V rámci projektu proběhnúl kurz Práce s rodinami osob s duševním onemocněním. Kurz se konal ve dnech 7.-8.12.2010 v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje (místnost 335A) a byl určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách zaměstnané v sociálních službách, které poskytují nebo plánují poskytovat služby pro osoby s duševním onemocněním. Obsahem kurzu byl pohled na rodiny jako důležitý činitel v průběhu nemoci a léčby a podpora práce s rodinami v různých situacích.


Základy psychosociální rehabilitace u osob s duševním onemocněním

V rámci projektu proběhnul kurz Základy psychosociální rehabilitace u osob s duševním onemocněním. Kurz se konal ve dnech 10.-11.11.2010 a 30.11.2010 v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje (místnost 335 A) a je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách zaměstnané v sociálních službách, které poskytují nebo plánují poskytovat služby pro osoby s duševním onemocněním. Obsahem kurzu byl úvod do oblasti psychiatrické rehabilitace, doplnění stávajících znalostí a dovednosti účastníků tak, aby odpovídaly moderní psychiatrické rehabilitaci adaptované na podmínky současné praxe v ČR. Prohloubení znalostí a dovedností v oblasti budování pracovního spojenectví s uživateli služeb, při podpoře sebeřízení a začlenění osob s duševním onemocněním. Definice zájmů a potřeb jednotlivých profesí v týmech využívajících psychiatrickou rehabilitaci jako metodu práce. Možnost využívání některých obecnějších poznatků týkajících se psychiatrické rehabilitace mimo oblast péče o duševní zdraví (například v péči o mentálně hendikepované, seniory…).


Brožura pro veřejnost a veřejnou správu

V rámci aktivity destigmatizace osob s duševním onemocněním byla Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví  vydána brožura pod názvem Umíme se domluvit aneb Co potřebuje člověk s duševní poruchou při jednání na úřadě, Rady pro zlepšení komunikace, Brožura pro veřejnost a veřejnou zprávu. Cílem příručky je usnadnit komunikaci s osobami s duševním onemocněním všem, kteří se s nimi setkávají při své práci na úřadech nebo v běžném životě. Obsahuje doporučení pro komunikaci s lidmi s depresí, mánií, psychózou, úzkostí, panikou, obsesí, hraniční poruchou osobnosti a agresí. Součástí příručky je také Adresář služeb v Karlovarském kraji, zaměřených na pomoc osobám s duševním onemocněním.


Systém péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

20.9.2010 proběhnul seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Semináře se zúčastnilo 30 zástupců odborů sociálních věcí OU a KU a metodiků komunitního plánování. Tématem semináře byly principy moderní komunitní péče a komunikace s klientem a vazby na vznikající koncepci péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Byly prezentovány výsledky mapování stavu péče o osoby s duševním onemocněním v regionu, na kterém se podíleli i poskytovatelé sociálních služeb i uživatelé služeb v regionu formou účasti v dotazníkovém šetření. Se svými příspěvky vystoupili Mgr. Barbora Wenigová (ředitelka Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, které je hlavním dodavatelem projektu), MUDr. Jan Stuchlík (odborný garant pro Tvorbu modelu péče) a MUDr. Ondřej Pěč (odborný garant pro Mapování a Tvorbu koncepce). Po přednesení příspěvků následovala živá diskuse na téma tvorby koncepce a účastníci byly požádání o připomínky k navrhované koncepci péče formou dotazníku. Jejich připomínky budou zapracovány a zohledněny při tvorbě koncepce.


Bezplatná anonymní telefonní poradna v rámci kampaně ke Dnům duševního zdraví a Světovému dni deprese

S výzvou „Nebuďte sami v davu“ byla od 4. do 17. října 2010 zprovozněna bezplatná anonymní telefonní poradna pro lidi, kteří potřebují vyřešit své psychické problémy a nevědí jak na to. Každý den mezi 16.00 a 20.00 byli na lince s číslem 800 137 427 odborníci z řad psychologů a psychiatrů připraveni poskytnout volajícím akutní pomoc a rady. Bezplatnou anonymní poradnu zřídila v rámci oslav Dne proti depresi (4. října 2010) a Světového dne duševního zdraví (10. října 2010) nezisková organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví ve spolupráci s Evropskou asociací proti depresi. K využití poradenské linky vyzývaly plakáty a letáky umístěné na různých místech Karlovarského kraje, např. na vyhrazených místech městských úřadů, v ambulancích praktických lékařů a psychiatrů, na poliklinikách či v lékárnách. Anotaci ke kampani si můžete přečíst zde.


plakát
   

Základy psychosociální rehabilitace u osob s duševním onemocněním

V rámci projektu proběhnul kurz Základy psychosociální rehabilitace u osob s duševním onemocněním. Kurz se konal ve dnech 8.-9.9.2010 a 21.9.2010 v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje (místnost 335 A) a byl určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách zaměstnané v sociálních službách, které poskytují nebo plánují poskytovat služby pro osoby s duševním onemocněním. Obsahem kurzu byl úvod do oblasti psychiatrické rehabilitace, doplnění stávajících znalostí a dovednosti účastníků tak, aby odpovídaly moderní psychiatrické rehabilitaci adaptované na podmínky současné praxe v ČR. Prohloubení znalostí a dovedností v oblasti budování pracovního spojenectví s uživateli služeb, při podpoře sebeřízení a začlenění osob s duševním onemocněním. Definice zájmů a potřeb jednotlivých profesí v týmech využívajících psychiatrickou rehabilitaci jako metodu práce. Možnost využívání některých obecnějších poznatků týkajících se psychiatrické rehabilitace mimo oblast péče o duševní zdraví (například v péči o mentálně hendikepované, seniory…).


Práce s rodinami osob s duševním onemocněním

V rámci projektu proběhnul kurz Práce s rodinami osob s duševním onemocněním. Kurz se konal ve dnech 12.-13.10.2010 v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje (místnost 215C) a byl určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách zaměstnané v sociálních službách, které poskytují nebo plánují poskytovat služby pro osoby s duševním onemocněním. Obsahem kurzu byl pohled na rodiny jako důležitý činitel v průběhu nemoci a léčby a podpora práce s rodinami v různých situacích. 


Kulatý stůl

Dne 11.5.2010 se konal v Krajské knihovně Karlovarského kraje v rámci projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Kulatý stůl na téma: Záměr přípravy vytvoření nových sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. V rámci akce vystoupili se svými příspěvky za kraj Ing. Stanislava Správková na téma Stanovisko kraje k rozvoji sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, za tým dodavatele projektu Mgr. Barbora Wenigová na téma Výsledek předběžného mapování sociálních služeb a MUDr. Jan Stuchlík s tématy Projekt Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje a Plánovaný rozvoj služeb a za místní odborníky MUDr. Jiří Bartoš s tématem Návaznost sociálních služeb na zdravotní služby. Následovala diskuse k těmto tématům se zástupci z řad poskytovatelů sociálních služeb, působícími na území Karlovarského kraje, kteří se zúčastnili Kulatého stolu.

Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích

V rámci projektu proběhnul kurz Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích se zaměřením na problematiku hodnocení nároku na příspěvek na péči dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách u osob s duševním onemocněním. Kurz se konal ve dnech 9. - 11.6. 2010 byl určen pro zaměstnance obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, obecních úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem a krajského úřadu, sociální pracovníky, kteří zajišťují agendu příspěvku na péči, případně agendu dávek pro osoby se zdravotním postižením, a tzv. veřejné opatrovníky (zaměstnance obecních úřadů). Obsahem kurzu byla problematika duševních onemocnění, zejména závažnějších stavů vyžadujících pomoc v sociální oblasti a legislativní rámec péče o osoby s duševním onemocněním a problematika posuzování nároku na příspěvek na péči u osob s duševním onemocněním. Tento kurz se bude v rámci projektu opakovat opět v roce 2011.

Opatrovnictví u osob s duševním onemocněním

V rámci projektu proběhnul kurz Opatrovnictví u osob s duševním onemocněním. Kurz se konal dne 8.6. 2010 a byl určen pro zaměstnance OÚ, kteří vykonávají funkci tzv. veřejného opatrovníka. Obsahem kurzu byla právní problematika týkající se zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo omezení ve způsobilosti (proces zbavení, omezení způsobilosti k právním úkonům, ochrana práv, smlouvy o poskytování sociálních služeb z pohledu opatrovníka, možnosti > poskytování pomoci a podpory osobám s DO (typy sociálních služeb, zdravotnických služeb, psychiatrická péče apod.), kompetence opatrovníka, zásady komunikace, vedení rozhovoru s opatrovancem. Tento kurz se bude v rámci projektu opakovat opět v roce 2011.

Sociální poradna

V rámci projektu byl 1.3.2010 na stránkách www.stopstigma.cz zahájen provoz sociální on-line poradny. Poradna je určena lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým z celé České republiky. Bližší informace najdete v tiskové zprávě (doc 187 kB) a v letáku (pdf 1,57 MB).

Úvodní konference

27. 1. 2010 se v Karlových Varech pod záštitou Miloslava Čermáka, náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí a oblast neziskových organizací uskutečnila úvodní konference k Individuálnímu projektu Karlovarského kraje "Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje ".

 

Home O projektu Realizator Dodavatel Subdodavatelé Kontakty Akce Dokumenty CMHCD Mediální partneři