Čtvrtek

 

Plenární přednášky - kongresový sál

 
 

Správková S.

Projekt podpory rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním

 

Wenigová B., Stuchlík J.

Projekt rozvoje sociálních služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji

 

Šteflová A.

Rozvoj péče o duševní zdraví v regionech - priorita v agendě WHO

 

Pěč O.

Koncept zotavení a jeho význam v různých oblastech péče o lidi se závažnou duševní poruchou

Satelitní sympozium - kongresový sál

 
 

Španiel F.

Jak udržet pacienta se schizofrenií nad vodou - prevence, adherence a edukace

       

Pátek

 

Plenární přednášky - kongresový sál

 
 

Harding J.

Moje pokračující cesta zotavení

 

Van Weeghel J.

Zotavení a rehabilitace: na cestě k osobám se závažnou duševní poruchou jako plnohodnotným občanům

 

Bankovská Motlová L., Dragomirecká E., Švejdová M.

Zotavení a psychoedukace

 

Hlísníková M.

Zotavení z hlediska příbuzných

-

 

Jaroš J.

Zapojení uživatelů do komunitního plánování služeb pro uživatele psychiatrické péče

Tématická sekce - Stav péče o duševně nemocné v Karlovarském kraji - červený salonek 1

 
 

Šelepová P., Wenigová B.

Mapování stigmatu a diskriminace osob s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

 

Wenigová B., Pěč O., Stuchlík J., Šelepová P.

Výsledky mapování stavu služeb a potřeb poskytovatelů a uživatelů služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji. Jaké nové sociální služby v kraji vzniknou.

 

Kačírková P.

Transformace krajské sítě služeb pro ohrožené děti - model komplexního přístupu

-

Tématická sekce - Zotavení z perspektivy uživatelů / zotavení rodiny - Moser

 
 

Harding J.

Zařazování peer-pracovníků do týmu duševního zdraví

 

Růžičková M., Říčan P.

Komunitní služba z pohledu uživatelů

 

Růžičková M.

Zakládání komunitní služby na Hlinecku

Tématická sekce - Za pomoci psychoterapie a psychiatrické rehabilitace na cestě k zotavení - kongresový sál

 
 

Minárik P., Dimitrov I., Hašto J., Luliak M.

Križovatky psychoterapie a neurovied

 

 

Laczová D., Hrindová T., Frecer M.

Program Manažment choroby a zotavenia a jeho efektivita v oblasti zotavenia pacientov so závažnou duševnou poruchou

 

Vrbová A., Střelcová H.

Podporované vzdělávání pro žáky s duševním onemocněním v Plzeňském kraji

Workshop - knihovna

 
 

Asmongyová Z., Pěčová J.

Na cestě domů - Jak může kdo z nás přispět?

Workshop - červený salonek 2

 
 

Závišek J.

Diskuse k problematice zákona o sociálních službách

Plenární přednášky - kongresový sál

 
 

Probstová V., Pěč O.

Jak může přispět psychoterapie k zotavení závažně duševně nemocných

 

Hejzlar P., Halíř M.

Multidisciplinární spolupráce - různé pohledy na zotavení?

 

Pfeiffer J.

Transformace ústavní v komunitní péči jako nezbytná podmínka pro "recovery" model. EU perspektiva.

-

 

Kloučková T.

Pilotní projekt transformace ÚSP v 13 krajích v ČR

Tématická sekce - Stav péče o duševně nemocné v Karlovarském kraji - červený salonek 1

 
 

Horáková P., Příhoda P., Filipová L.

Zhodnocení 5letého fungování anonymní on-line poradny na www.stopstigma.cz

 

 

Samková M.

Centrum sociální rehabilitace - inspirace pro Karlovarský Kraj

 

Hodboď J.

Case management  inspirace pro Karlovarský Kraj

 

Andrejkiv P.

Možnosti propojení sociálních služeb a domácností zdravotní péče u jedinců s psychiatrickým onemocněním

   

Tématická sekce - Za pomoci psychoterapie a psychiatrické rehabilitace na cestě k zotavení - kongresový sál

 
 

Černá P., Talandová H.

Asertivní tým - první zkušenosti

 

Horsáková J.

Komplexní péčí k úzdravě

 

Blabolová A., Bankovská Motlová L., Dragomirecká E.

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním

 

Melichárek Z.

Metodologie a praktické zkušenosti zavedení pohybového programu do časového harmonogramu psychotických klientů

   

Tématická sekce - Ambulantní, lůžkové, denní a krizové služby a jejich možnosti, jak přispět k zotavení závažně duševně nemocných - Moser

 
 

Hollý M., Novák P., Lang A., Broukalová L., Pěč O., Wenzl J.

Nikdy nekončící cesta propojování služeb před a za plotem

 

Kališová L., Raboch J., Černý M., Nawka A.

Hodnocení kvality péče o dlouhodobě psychiatricky nemocné umístěné v psychiatrických zařízeních - výsledky mezinárodního projektu DEMoBinc

 

Fojtíček M.

Jak nevyjasněnost rolí podporuje zotavení - zkušenost z Terapeutického centra Ledovec 2002 - 2010

   

Tématická sekce - Zdravotní a sociální péče - překryvy a propasti - červený salonek 2

 
 

Dragomirecká E.

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče

 

Kodymová P.

Sociální práce v předválečném období - představy a realita

 

Kaucký D.

Jen setmění na cestě?

-

 

Pěč O.

Týmy případového vedení jako možnost překryvu propasti

 

Neudorflová E., Tomášová B.

Kasuistiky pacientů/klientů služby Sociální a pracovní začleňování osob s duální diagnózou

 

 

Jozífková E.

Minoritní sexualita - preference pro sadomasochistický sex

   

Workshop - knihovna

 
 

Pfeiffer J., Kačírková P.

10 kroků transformace instituce

-

       

Sobota

 
   

Plenární přednášky - kongresový sál

 
 

Konečný M.

Psychiatrické oddělení nemocnice jako článek na cestě k zotavení

 

Večeřová-Procházková A.

Zotavení a psychofarmaka…léčit pacienta, ne chorobu…

 

Rektorová B., Poliačik R.

Zotavení v ambulantní praxi - kazuistika

 

Závišek J.

Zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb. - povinnosti zdravotnických zařízení

   

Tématická sekce - Ambulantní, lůžkové, denní a krizové služby a jejich možnosti jak přispět k zotavení závažně duševně nemocných - kongresový sál

 
 

Kališová J., Raboch J., Petr T.

Vypracování ukazatelů kvality péče pro účely jejího monitorování. Projekt WHO.

 

Fojtíček M.

Circus Paciento v psychiatrických léčebnách - zpráva ze štace 2010

 

Matzová Z., Šuba J., Škodáček I.

Liečba závislosti od psychoaktívnych látok u detí a adolescentov na Slovensku

   

Workshop - červený salonek 1

 
 

Blabolová A., Dragomirecká E., Bankovská Motlová L.

Zlepšení tělesného zdraví pacientů psychiatrických a sociálních zařízení - projekt evropské expertní skupiny HELPS

-

   

Workshop - červený salonek 2

 
 

Klímová H., Roubalová V.

Transgenerační přenos traumatu a možnost uzdravování - zkušenost se skupinovou psychoterapií následků holocaustu na rodiny (první prezentace třináctileté práce terapeutického týmu)

-