Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Rozvoj péče
Menu

Napsali o nás

 

ZPĚT na seznam článků

 

U kulatého stolu se bude řešit koncepce péče o duševně nemocné

 

Projekt dusevni zdravi Ve čtvrtek 17. března se bude v Krajské knihovně Karlovy Vary - Dvory konat od 14.30 Kulatý stůl na téma Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním.

Akce je pořádána v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním. Záštitu nad ní převzal náměstek hejtmana Miloslav Čermák a krajský radní Václav Larva. Psychiatrická onemocnění představují v rozvinutých státech největší společensko-ekonomickou zátěž. Česká republika je podle údajů Světové zdravotnické organizace na prvním místě v počtu dní pracovní neschopnosti v roce, z toho 40 procent zameškaných dní mají na svědomí právě duševní choroby. Hlavní příčinou je nedostatek rehabilitačních služeb (dílen, tréninkových zařízení či poraden) zaměřených na obnovu pracovní činnosti a odstranění předsudků široké veřejnosti.

V roce 2005 byla tehdejšími členskými zeměmi Evropské unie přijata Deklarace o duševním zdraví pro Evropu, ke které se naše země rovněž připojila. Její čtvrtý závazek obsahuje požadavek na vyloučení stigmatu a diskriminace pacientů s psychiatrickými diagnózami a prosazení jejich zařazení do společnosti prohlubováním odpovídajícího povědomí veřejnosti o duševních chorobách. Individuální projekt Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje je jedním z konkrétních kroků, které tento závazek České republiky naplňuje.


http://www.kr-karlovarsky.cz/hl/110311_kulatystul.htm

Home O projektu Realizator Dodavatel Subdodavatelé Kontakty Akce Dokumenty CMHCD Mediální partneři