Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Rozvoj péče
Menu

Napsali o nás

 

ZPĚT na seznam článků

 

Karlovarský kraj pomáhá psychicky nemocným vejít zpátky do života

 

Osoby s duševním onemocněním v Karlových Varech mohou využívat novou sociálně-terapeutickou dílnu a ambulantní a terénní služby sociální rehabilitace. Byly vytvořeny v rámci individuálního projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ a provozuje je OS Fokus Mladá Boleslav, které rozšířilo registraci i na náš region. O tom, v čem mohou nové služby změnit úroveň péče v našem regionu, jsme si povídali s předsedou sdružení MUDr. Janem Stuchlíkem.

 

Co si veřejnost může představit pod službami sociální rehabilitace?

Služby sociální rehabilitace navazují na psychiatrickou léčbu a doplňují ji. Primárně poskytují pomoc a podporu při opětovném získávání sebejistoty, obnově a zdokonalování sociálních dovedností a v neposlední řadě i pomoc při výběru vhodných volnočasových aktivit. Klientům jsou služby poskytovány zdarma.

 

Služby však mají nejen ambulantní, ale i terénní formu…

Terénní program je zaměřen na „provázení“ klientů s duševním onemocněním v každodenním životě v jejich přirozeném prostředí. Na základě dohodnutého individuálního plánu může být zaměřen právě na to, s čím mají psychicky nemocní často potíže – tedy např. na získávání nových dovedností či pomoc při jednání na úřadech nebo s docházkou do zaměstnání či k lékaři. Služby mohou do značné míry přispět k tomu, aby klienti byli soběstačnější a lépe se začlenili do běžné společnosti.

 

Provozujete i sociálně terapeutickou dílnu. Mnoho lidí si pod ní představuje jen „práci, kterou lidé s duševním onemocněním zvládnou“. Jaká je skutečnost?

Sociálně terapeutické dílny zvyšují kvalitu života osob s duševním onemocněním. Nejde přitom ani tak o program pracovní rehabilitace. Poskytují zejména bezpečné sociální zázemí a tím přispívají ke zlepšení stability duševního zdraví klientů, k významnému poklesu četnosti i délky psychiatrických hospitalizací a v řadě případů dokonce i ke zpomalení či přerušení chronického vývoje psychotických onemocnění.

 

Součástí projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje je i destigmatizační kampaň Patříme k Vám!, v jejímž rámci bude zprovozněna bezplatná anonymní telefonní poradna s číslem 800 225 522. Lidem, kteří už nevědí co se svým trápením a jejich příbuzným bude k dispozici od 4. do 31. října, vždy od 16.00 do 20.00 hodin. Se svými problémy se však lidé mohou od října obracet i na stálou informační a poradenskou linku s číslem 722 204 776, jejíž provoz je financován z prostředků Magistrátu města Karlovy Vary.
Slavnostně bude destigmatizační kampaň zahájena vernisáží putovní výstavy obrazů osob s duševním onemocněním, která se uskuteční dne 5. října ve 14. hodin ve vestibulu budovy C na Krajském úřadě Karlovarského kraje. Odtud se 12. října přesune do Galerie Na ochozu v Karlových Varech, 19. října do prostor Městského úřadu Sokolov a 1. listopadu do vestibulu Radnice města Chebu.
Světový den duševního zdraví 10. října pak oslavíme představením hry Kabaret Artaud v karlovarském kině Drahomíra. Na scéně vystoupí Bohnická divadelní společnost, jejímiž členy jsou profesionální divadelníci i psychicky nemocní.

Informace o celé kampani naleznete na www.stopstigma.cz

Home O projektu Realizator Dodavatel Subdodavatelé Kontakty Akce Dokumenty CMHCD Mediální partneři