Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Rozvoj péče
Menu

Napsali o nás

 

ZPĚT na seznam článků

 

„Patříme k vám!“ říkají lidé s duševním onemocněním

 

Dne 5. října budev Karlovarském kraji zahájena kampaň proti stigmatu s názvem „Patříme k Vám!“ Jejím cílem je přispět k odstranění zakořeněných předsudků vůči psychicky nemocným a zároveň informovat o změnách péče, ke kterým v regionu došlo díky individuálnímu projektu „Rozvoj péče a osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“. Jako zástupci psychicky nemocných a jejich příbuzných jsme si o něm povídali s Mgr. Barborou Wenigovou, ředitelkou Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ), jež má na starost projekt odborně.

 

Vůbec poprvé v rámci České republiky se stalo, že by sám krajský úřad inicioval změnu koncepce péče o osoby s duševním onemocněním. Vy jste se stali hlavním dodavatelem všech aktivit….

Když Světová zdravotnická organizace WHO mapovala situaci v oblasti péče o duševní zdraví v České republice, Karlovarský kraj měl nejmenší pokrytí službami pro osoby s duševním onemocněním. Tato informace se stala pro Krajský úřad Karlovarského kraje potvrzením, že je nezbytný projekt, jehož cílem je nelichotivá fakta změnit. Byla provedena situační analýza a prioritou se ukázalo vybudování sociálních rehabilitačních služeb. Ty už jsou nyní k dispozici v Karlových Varech.

 

Podle kvalifikovaných statických odhadů žije na Karlovarsku možná až 17 000 osob s duševní poruchou, pouze 8392 se jich však léčí. Lze tuto situaci změnit?

Změnit ji lze, pokud budeme mít dostatek služeb v terénu. Ty mohou včas a adekvátně pomoci klientovi pokud se zhorší jeho psychický stav. Změnit musíme rovněž negativní předsudky vůči lidem s duševními problémy. Různé výzkumy potvrdily, že naše společnost přičítá osobám, které jsou označovány za duševně nemocné, nižší hodnotu než kterékoli jiné skupině. Výzkumy v Karlovarském ukázaly, že například lidé se schizofrenií jsou svými sousedy a zaměstnavateli považováni za nebezpečné a nespolehlivé. Pro tyto diskriminační postoje přitom neexistuje opodstatnění.Jsou to pouze naše předsudky, co duševně nemocné vylučuje z normálního života. Proto jsme se rozhodli uspořádat i v letošním roce kampaň.

 

Odstranit stigma se zřejmě jednou kampaní podařit nemůže…

To máte pravdu. Změnu můžeme docílit tím, budeme mít co nejméně psychiatrických léčeben, které jsou staré a nevyhovující. I přes jejich snahu jsou to právě léčebny, které výrazně přispívají k předsudkům a vnímání duševně nemocných jako nebezpečných a nevyléčitelných „bláznů“. Potřebujeme služby, které budou rozprostřeny v přirozeném prostředí klientů a co nejvíce se přiblíží tzv. „normálnímu životu“.

 

Destigmatizací se CRPDZ zabývá už řadu let v rámci různých projektů po celé České republice. Karlovarská kampaň je však v souvislosti s projektem krajského úřadu financovaného z Evropských sociálních fondů důležitým bodem. Nabízí totiž první realizovaný model moderní koncepce péče u nás, kterápodporuje komunitní péči na místo zdravotnických ústavních zařízení.

 

Destigmatizační kampaň:

Anonymní bezplatná telefonní linka:
800 225 522
4. – 31. října, denně 16.00 – 20.00 hod.

 

Stálá poradenská linka:
722 204 776
Od října, všední dny 16.30 – 18.00 hod.
Financováno z prostředků Magistrátu města Karlovy Vary

 

Výstava obrazů osob s duševním onemocněním:
5 až 10. října:Krajský úřad Karlovarského kraje, vestibul budovy C
12. až 17. října: Galerie Na ochozu, Vřídelní kolonáda, Karlovy Vary
19. až 30. října: Městský úřad Sokolov
1. – 14. listopadu:Vestibul radnice města Chebu

 

Divadelní představení Kabaret Artaud:
10. října, 18.00 hod. kino Drahomíra, Karlovy Vary
Hraje soubor Bohnické divadelní společnosti

 

Vstup na všechny akce zdarma.

Home O projektu Realizator Dodavatel Subdodavatelé Kontakty Akce Dokumenty CMHCD Mediální partneři