Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Rozvoj péče prava
Menu

O PROJEKTU

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

 

Základním cílem projektu je vytvoření základů efektivní sítě služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, podpora přesunu péče zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče) a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb. Projekt realizuje Karlovarský kraj, dodavatelem aktivit je Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. 

 

Obsahem projektu jsou tyto aktivity:

 1. Vyhodnocení fungování služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje a jejich spolupráce v okresech Sokolov a Cheb
 2. Podpora procesu zahájení činnosti sociálních služeb v okrese Sokolov a Cheb
 3. Vytvoření modelu sítě sociálních služeb a ostatních složek systému péče o osoby s duševním onemocněním
 4. Vzdělávání a stáže
 5. Destigmatizace a odborná publicita projektu

  1. Vyhodnocení fungování služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje a jejich spolupráce v okresech Sokolov a Cheb

   

  Doba trvání aktivity: červen 2012 – leden 2013

  Z výstupů v projektu "Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje" (2010-2011) vyplynula potřeba rozvoje sociálních služeb v celém regionu, které budou efektivní, mobilní, preventivní a poskytující informace o duševních onemocněních. Další nutností se ukázala podpora spolupráce mezi jednotlivými sociálními a zdravotními službami v kraji.

   

  Za účelem vytvoření základu efektivní sítě služeb na území Karlovarského kraje bude v rámci této aktivity projektu detailně zmapována spolupráce mezi jednotlivými službami (sociálními, zdravotními, ostatními), a to na všech úrovních (odborná, uživatelská, manažerská). Zmapovány budou především překážky a potenciál efektivní spolupráce v okresech Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. S odborníky a uživateli z kraje budou definovány bezprostřední i širší okolnosti sítě služeb, které zároveň zjišťují míru a zdroje (ne)spokojenosti se spoluprací sociálních (zdravotních a ostatních) služeb.
  Hlavní údaje zjištěné z diskuze s odborníky budou posléze ověřeny pomocí dotazníků, zaslaných dalším odborníkům a uživatelům služeb. Dalším zdrojem informací o stávající síti služeb bude dotazník rozeslaný samotným uživatelům služeb. Dotazník bude mapovat počet a druhy všech služeb a intervencí, které uživatelé navštívili v posledním roce.

   

  Pro účel efektivního nastavení nových služeb v Sokolově a Chebu (více viz Akt. 2) bude zhodnoceno roční fungování dvou sociálních služeb v Karlových Varech, vytvořených v roce 2011 v rámci projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“; 2010 - 2011. Hodnoceno bude organizační a odborné fungování a pokrytí potřeb uživatelů a zaměstnanců. Dále bude zmapována dosavadní spolupráce s dalšími organizacemi na poli péče o duševní zdraví.

   

  Výstupem první aktivity bude Zpráva o realizaci Koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, která bude mít tyto části:

  1. Zpráva o spolupráci sociálních služeb péče o osoby s duševním onemocněním s ostatními službami
   péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje
  2. Zpráva o činnosti sociálních služeb péče o osoby s duševním onemocněním v okrese Karlovy Vary,
   které vznikly v roce 2011 (v rámci projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním
   na území Karlovarského kraje“)
  3. Metodika auditu kvality sociálních služeb péče o osoby s duševním onemocněním
  4. Doplnění implementačního plánu pro území Karlovarského kraje s důrazem na okresy
   Sokolov a Cheb

   


  Informace o projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území
  Karlovarského kraje najdete ZDE

Home O projektu Realizator Dodavatel Subdodavatelé Kontakty Akce Dokumenty CMHCD Mediální partneři