Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Rozvoj péče prava
Menu

O PROJEKTU

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

 

Základním cílem projektu je vytvoření základů efektivní sítě služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, podpora přesunu péče zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče) a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb. Projekt realizuje Karlovarský kraj, dodavatelem aktivit je Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. 

 

Obsahem projektu jsou tyto aktivity:

  1. Vyhodnocení fungování služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje a jejich spolupráce v okresech Sokolov a Cheb
  2. Podpora procesu zahájení činnosti sociálních služeb v okrese Sokolov a Cheb
  3. Vytvoření modelu sítě sociálních služeb a ostatních složek systému péče o osoby s duševním onemocněním
  4. Vzdělávání a stáže
  5. Destigmatizace a odborná publicita projektu

2. Podpora procesu zahájení činnosti sociálních služeb v okrese Sokolov a Cheb


Doba trvání aktivity: říjen 2012 – březen 2014


V okrese Sokolov a Cheb budou v rámci této aktivity v průběhu druhého roku realizace projektu založeny nové sociální služby (jedna v okrese Sokolov a jedna v okrese Cheb). Bude se jednat o službu ambulantní a terénní sociální rehabilitace.


V rámci této aktivity bude nejprve k jednotlivým službám v Sokolově a Chebu zpracována detailní písemná dokumentace – vzorová metodika (pracovní metodiky, personální zajištění, přehled vstupního a průběžného vzdělávání pro jednotlivé pracovní pozice, systém supervize, systém hodnocení efektivity služby). Zároveň bude v písemné dokumentaci zohledněn systém spolupráce se službami v Karlových Varech.


Poté bude probíhat příprava zázemí pro nové sociální služby v obou okresech – vyhledání vhodných prostor a personálu. Zkušební provoz obou nových sociálních služeb bude zajišťovat subdodavatel realizátora aktivit – Fokus Mladá Boleslav. V této fázi budou přijati noví zaměstnanci a bude zahájena práce s klienty. Kandidáti na zaměstnance nových sociálních služeb absolvují potřebné vzdělání a stáže. Od ledna 2014 bude probíhat plný provoz obou nově vzniklých sociálních služeb. V této fázi bude doplněn personál služeb a obě služby budou zaregistrovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 


Informace o projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území
Karlovarského kraje najdete ZDE

Home O projektu Realizator Dodavatel Subdodavatelé Kontakty Akce Dokumenty CMHCD Mediální partneři