Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Rozvoj péče prava
Menu

O PROJEKTU

 

Základním cílem Projektu je rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, podpora přesunu péče zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče) a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb.
Obsahem projektu jsou tyto aktivity:

  1. Mapování
  2. Tvorba koncepce péče
  3. Tvorba modelu a zahájení činnosti sociálních služeb
  4. Vzdělávání a stáže
  5. Informační a destigmatizační kampaň
  6. Komunitní plánování – podpůrné pracovní skupiny

2. Tvorba koncepce péče
 

Druhým krokem, který přirozeně naváže na fázi mapování, bude tvorba koncepce péče. Tvorba koncepce bude probíhat od května do listopadu 2010.

 

Na základě výsledků získaných v první fázi projektu, bude odborníky vytvořena koncepce péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji, která bude zaměřena zejména na cílovou skupinu osob s dlouhodobým duševním onemocněním, včetně osob závislých na návykových látkách. Koncepce bude rozpracována do fází (2 roky, 5 let, 10 let). K této koncepci bude vytvořena také ekonomická analýza, implementační plán a analýza rizik, která by její realizace mohla přinést. Na závěr bude koncepce srovnána s již vytvořenými modely péče o osoby s duševním onemocněním v Praze, Pardubicích a kraji Vysočina. Výsledek koncepce péče pro skupinu osob závislých na návykových látkách bude na jedné straně kompatibilní a integrovatelný do širšího rámce krajské sociální péče a na druhé straně ji bude možné propojit s vytvářenou koncepcí sociálně-zdravotní péče o osoby užívající návykové látky, která vzniká v Karlovarském kraji od roku 2008.

 

Následně bude použitelnost této koncepce ověřena názory uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů a členů podpůrných pracovních skupin v rámci komunitního plánování. Budou k ní vyžádána stanoviska odborníků z ČR i ze zahraničí. Oponenturu koncepce zpracují dva čeští a jeden zahraniční expert na rozvoj komunitní péče o osoby s duševním onemocněním. Na základě sebraných připomínek bude dopracována závěrečná podoba koncepce.

 

Návrh koncepce bude na závěr představen v podobě semináře zaměstnancům obecních a krajských úřadů, pro které pak bude také naplánováno další vzdělávání.

Home O projektu Realizator Dodavatel Subdodavatelé Kontakty Akce Dokumenty CMHCD Mediální partneři