Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Rozvoj péče prava
Menu

O PROJEKTU

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

 

Základním cílem projektu je vytvoření základů efektivní sítě služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, podpora přesunu péče zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče) a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb. Projekt realizuje Karlovarský kraj, dodavatelem aktivit je Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. 

 

Obsahem projektu jsou tyto aktivity:

  1. Vyhodnocení fungování služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje a jejich spolupráce v okresech Sokolov a Cheb
  2. Podpora procesu zahájení činnosti sociálních služeb v okrese Sokolov a Cheb
  3. Vytvoření modelu sítě sociálních služeb a ostatních složek systému péče o osoby s duševním onemocněním
  4. Vzdělávání a stáže
  5. Destigmatizace a odborná publicita projektu

3. Vytvoření modelu sítě sociálních služeb a ostatních složek systému péče o osoby s duševním onemocněním

 

Doba trvání aktivity: prosinec 2012 – březen 2014

 

Nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje bude probíhat pomocí vzájemných setkávání pracovníků sociálních služeb a ostatních služeb na poli péče o osoby s duševním onemocněním. Vzájemně a efektivně spolupracující síť služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje bude nastavena na dvou úrovních – okresní a krajské.


Na okresní úrovni proběhnou nejprve v Karových Varech, kde vznikly v roce 2011 dvě nové sociální služby, a později i v Sokolově a Chebu tzv. případové konference (nástroj formy supervize týmu, která by měla přispět k sebereflexi týmu a pomoci při udržování či zlepšování kvality týmové práce). 
Další činností pro nastavení procesu vzájemně a efektivně spolupracující sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje na okresní úrovni bude sestavení multidisciplinárního týmu pro okresy Karlovy Vary, Sokolov, Cheb. Multidispciplinární tým bude složen vždy ze sociálních pracovníků nových služeb, spolupracujících zdravotnických pracovníků a dalších pracovníků různých profesí v přímé péči o osoby s duševním onemocněním.


K zajištění spolupráce na krajské úrovni napomohou společné případové konference pro stávající i nové služby na poli péče o osoby s duševním onemocněním ve všech třech okresech.


Na počátku roku 2013 bude také na krajské úrovni vytvořen tzv. koordinační tým pro oblast duševního zdraví složený především ze zástupců organizací a místní správy zasahující do péče o osoby s duševním onemocněním, ale nevykonávající přímou péči o tyto osoby. Sestavení koordinačního týmu bude předcházet informativní schůzka (diskusní setkání) úředníků odboru sociálních věcí Karlovarského kraje se zástupci koordinačního týmu z Prahy 11, kde tento tým funguje již od roku 1995.

 

K zajištění spolupráce mezi sociálními a zdravotními službami v celém Karlovarském kraji budou v průběhu projektu uspořádány dva kulaté stoly, na jednom budou představeny nové služby, druhý bude věnován časných psychiatrických stavům.


Po vytvoření sociálních služeb v okresech Sokolov a Cheb bude uspořádáno v posledním půlroce projektu setkání pracovníků těchto služeb s týmem psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov. Setkání bude sloužit k vzájemnému představení služeb pro osoby s duševním onemocněním a k nalezení postupu při předávání pacientů.

Kromě vzájemného setkávání pracovníků služeb péče o osoby s duševním onemocněním bude vytvořen Model optimálně fungující sítě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, který bude zpracován týmem dodavatele a dlouhodobě spolupracujícími odborníky dodavatele.

 


Informace o projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území
Karlovarského kraje najdete ZDE

Home O projektu Realizator Dodavatel Subdodavatelé Kontakty Akce Dokumenty CMHCD Mediální partneři