Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Rozvoj péče prava
Menu

O PROJEKTU

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

 

Základním cílem projektu je vytvoření základů efektivní sítě služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, podpora přesunu péče zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče) a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb. Projekt realizuje Karlovarský kraj, dodavatelem aktivit je Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. 

 

Obsahem projektu jsou tyto aktivity:

  1. Vyhodnocení fungování služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje a jejich spolupráce v okresech Sokolov a Cheb
  2. Podpora procesu zahájení činnosti sociálních služeb v okrese Sokolov a Cheb
  3. Vytvoření modelu sítě sociálních služeb a ostatních složek systému péče o osoby s duševním onemocněním
  4. Vzdělávání a stáže
  5. Destigmatizace a odborná publicita projektu

4. Vzdělávání a stáže

 

Doba trvání aktivity: červen 2012 – březen 2014

 

Na základě zjištěných vzdělávacích potřeb cílových skupin v rámci projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ byl sestaven vzdělávací plán pro různé cílové skupiny (sociální pracovníky, úředníky, pracovníky poskytovatelů služeb, pracovníky OSPOD, vedoucí sociálních odborů, pracovníky zajišťující komunitní plánování ad.). Vzdělávací plán byl rozšířen především o vzdělávací aktivity, které jsou primárně určeny pro pracovníky nově zřizovaných služeb v Chebu a Sokolově.
Kromě vstupního vzdělávání (kurz psychiatrického minima, psychosociální rehabilitace, práce s rodinami osob s duševním onemocněním) budou pracovníci všech sociálních služeb zřízených v Karlových Varech a během tohoto projektu v Sokolově a Chebu vzděláváni v dalších specializovaných tématech. Jedná se o časné psychiatrické stavy a zavedení evidence-based přístupu s cílem poskytovat co nejefektivnější služby srovnatelné se sociálními službami na mezinárodní úrovni.

 

Cílené vzdělávací programy budou doplněny účastí na konferencích. První je třídenní celostátní Konference sociální psychiatrie (2012), zaměřená na výměnu zkušeností a aktuálních informací z oblasti sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním. Na konferenci bude prezentován projekt a stav regionálních služeb v Karlovarském kraji.
Druhou je mezinárodní konference European Congress on Assertive Outreach - tzv. asertivní přístup (2013). Častým problémem u osob s dušením onemocněním je nepřijetí diagnózy a odmítání léčby. Tyto osoby se často stávají nejproblematičtějšími klienty, mnohdy žijí na okraji společnosti, v nouzi a sociálním (někdy i kriminálním) ohrožení, stigmatizováni a zanedbáváni dokonce i specializovanými službami. Aktivní vyhledávání a kontaktování těchto klientů – tzv. asertivní přístup – je možností, jak je začlenit do péče, snížit jejich zdravotní a sociální poškození a předcházet četným rizikům pro ně samé i pro společnost.

 

Rozšíření praktických zkušeností pracovníků nově zřizovaných sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním v okrese Cheb a Sokolov a navázání bližších vztahů mezi nově zřízenými službami v Karlovarském kraji bude zajištěno týdenní stáží v místě dobré praxe, kde je již zavedený vystavěný systém péče o klienty. Kromě toho budou pro pracovníky nově zřízených sociálních služeb v Karlových Varech, okrese Sokolov a Cheb zorganizovány zahraniční stáže v dobře fungujícím systému sociálně-zdravotní péče v Itálii.

 


Informace o projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území
Karlovarského kraje najdete ZDE

Home O projektu Realizator Dodavatel Subdodavatelé Kontakty Akce Dokumenty CMHCD Mediální partneři