Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Rozvoj péče prava
Menu

O PROJEKTU

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

 

Základním cílem projektu je vytvoření základů efektivní sítě služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, podpora přesunu péče zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče) a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb. Projekt realizuje Karlovarský kraj, dodavatelem aktivit je Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. 

 

Obsahem projektu jsou tyto aktivity:

  1. Vyhodnocení fungování služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje a jejich spolupráce v okresech Sokolov a Cheb
  2. Podpora procesu zahájení činnosti sociálních služeb v okrese Sokolov a Cheb
  3. Vytvoření modelu sítě sociálních služeb a ostatních složek systému péče o osoby s duševním onemocněním
  4. Vzdělávání a stáže
  5. Destigmatizace a odborná publicita projektu

5. Destigmatizace a odborná publicita projektu

 

Doba trvání specifického cíle: červen 2012 – březen 2014

 

Ze zkušenosti s vytvářením sociálních služeb v jiných regionech je zřejmé, že žádoucí změnu v systému sociálních služeb v kraji lze dosáhnout pouze za předpokladu změny vnímání osob s duševním onemocněním. Pro nově vytvořené služby je nutné pracovat s odborníky, úředníky, blízkými uživatelů, a případně širší veřejností na území Sokolovska a Chebska tak, aby byli uživatelé služeb přijati a nebyli odmítnuti.

 

Jedním z cílů aktivity Destigmatizace a odborná publicita projektu je proto zajistit mediální podporu realizovanému projektu a s ním spojeným sociálním službám (publicita projektu a jeho aktivit, výroba letáků o jednotlivých sociálních službách, dny otevřených dveří nových služeb, inzeráty v tisku i odborných časopisech, tiskové konference a kulaté stoly). Neméně důležitým cílem je osvěta o duševních onemocněních (tzv. destigmatizace), a tím snížení negativních mýtů a stereotypů, které stigmatizují osoby trpící duševním onemocněním. Tím se snižuje riziko nezájmu či nespolupráce účastníků projektu a dále osob, kteří ovlivňují kvalitu péče a života osob s duševním onemocněním v okresech Sokolov a Cheb (i Karlovy Vary). 

 

V rámci projektu "Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje" byla zprovozněna na webovém infoportálu www.stopstigma.cz on-line sociální poradna (vedle stávající možnosti kontaktu s psychiatrem a psychologem v odborné poradně). Specializovaná on-line poradna, ve které odpovídají pravidelně odborníci, se dostala do povědomí návštěvníků webového infoportálu www.stopstigma.cz a získala již svou klientelu, bude proto v provozu i nadále.

 

Součástí destigmatizační části projektu budou dvě mediální kampaně na podzim roku 2012 a 2013. Cílem našich mediálních kampaní bude snižování stigmatu spojeného s duševním onemocněním, osvěta o duševních onemocněních v regionu a upozornění na akce pořádané v rámci projektu (provozování bezplatné telefonické linky a online poradny, upozorňování na mýty spojené s duševním onemocněním atd.). Součástí kampaní budou zejména tiskové konference a vydání tiskových zpráv a poskytování rozhovorů médiím. Kampaň v roce 2012 bude zaměřena především na depresivní onemocnění a kampaň v roce 2013 bude věnována dalšímu závažnému duševnímu onemocnění, a tím jsou schizofrenní poruchy.

 

V průběhu celého projektu budou vydávány bulletiny, které budou pravidelně informovat o průběhu projektu, a to zejména o tvorbě nových služeb a spolupráci se stávajícími službami. Bude se zde podrobněji představovat vždy jedna služba, poskytující sociální pomoc osobám s duševním onemocněním v regionu. V bulletinu budou informace o aktuální nabídce v sociálních službách pro osoby s duševním onemocněním. Dále zde bude rozhovor se známou osobností nebo regionální celebritou; nebo odborníkem na téma duševních onemocnění a jejich léčby, a bude „vyvrácen“ jeden mýtus o lidech s duševním onemocněním.

 


Informace o projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území
Karlovarského kraje najdete ZDE

Home O projektu Realizator Dodavatel Subdodavatelé Kontakty Akce Dokumenty CMHCD Mediální partneři