Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Rozvoj péče prava
Menu

O PROJEKTU

 

Základním cílem Projektu je rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, podpora přesunu péče zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče) a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb.
Obsahem projektu jsou tyto aktivity:

  1. Mapování
  2. Tvorba koncepce péče
  3. Tvorba modelu a zahájení činnosti sociálních služeb
  4. Vzdělávání a stáže
  5. Informační a destigmatizační kampaň
  6. Komunitní plánování – podpůrné pracovní skupiny

5. Informační a destigmatizační kampaň


Nedílnou součástí projektu je také mediální destigmatizační kampaň, která bude probíhat po celou dobu trvání projektu ve spolupráci s www.stopstigma.cz . Jejím cílem je změna vnímání osob s duševním onemocněním veřejností. Negativní předsudky, nezájem a diskriminace znamenají ve svém důsledku nedostatečnou péči, podceňování psychických poruch a jejich léčby, izolaci osob s duševním onemocněním, bezdomovectví, alkoholismus, častější chronické průběhy nemoci a velkou zátěž pro celou rodinu a společnost. Destigmatizační kampaň je proto zaměřena na veřejnost, odborníky i samotné klienty sociálních služeb a jejich příbuzné. V akcích se bude využívat několik forem informování a oslovování cílových skupin.

 

Hojně bude využívána stávající webová stránka www.stopstigma.cz, která je určena především pro osoby s duševním onemocněním a jejich blízké, ale i veřejnost a odborníky. Zde bude doplněna on-line sociální poradna. Dotazy v poradně budou zodpovídány do 7 dní zkušeným odborníkem. Na konci projektu budou zpřehledněny nejčastější dotazy, a výsledek bude prezentován v závěru projektu a na konferenci v roce 2010.

 

Zástupci veřejné správy budou osloveni brožurou, která bude zaměřena na komunikaci s osobami s duševním onemocněním. Brožury budou vypracovány i pro sociální pracovníky, s cílem seznámit je s problematikou duševních poruch, komunitní péče, řešením krizových stavů a komunikace s klientem. Pro odborníky z kraje bude přeložena a distribuována kniha SHUNNED předního odborníka na řešení stigmatu a diskriminace Prof. G. Thornicrofta.

 

Veřejnost bude zapojena pomocí oslav světových Dnů duševního zdraví, které jsou vyhlašovány každoročně 10. října. Dvakrát během projektu bude v rámci těchto oslav otevřena bezplatná anonymní poradna na dobu 7 dní. V poradně budou 8 hodin denně (od 10 - do 18 hod) sociální pracovníci a odborníci odpovídat na dotazy osob a v případě potřeby je budou kontaktovat na další, návazné služby. V poradně bude k dispozici seznam všech služeb pro osoby s duševním onemocněním a letáky s jejich popisem. Na poradnu bude veřejnost upozorněna plakáty o poradně a negativních mýtech, které se nejčastěji objevují v souvislosti s duševními poruchami, které budou vyvěšeny v dalších městech a mediálními výstupy z tiskové konference.

 

Další aktivitou se zapojením veřejnosti bude Kulatý stůl na téma: “Záměr přípravy vytvoření nových sociálních služeb o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“. Tématem kulatého stolu je zmapování stavu sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (počet služeb, jejich kvalita, návaznost na zdravotní služby). Cílem setkání je zjistit, jaké služby je v Karlovarském kraji potřeba doplnit, v jakém rozsahu a kvalitě, co překáží a napomáhá jejich rozvoji.

 

U příležitosti otevření nově vzniklých sociálních služeb bude uspořádán komorní koncert pro veřejnost a všechny relevantní skupiny s cílem podpořit pozitivní (nedestigmatizující) vztah ke klientům v nových službách. Při této příležitosti bude zhodnocen dosavadní průběh projektu a budou sděleny informace o významu otevření nových sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji.

 

Přednáška o projektu proběhne následně také ve dvou dalších krajích, neboť tvorba koncepce péče, systém vzdělávání a podpora reformy psychiatrické péče pomocí destigmatizační kampaně jsou použitelné a replikovatelné na další kraje, kde je péče rovněž nedostatečná. Jde o Olomoucký kraj a Jihočeský kraj. Karlovarský kraj se tak může stát užitečným modelem pro změnu péče o osoby s duševním onemocněním v dalších krajích ČR.

 

Samozřejmou součástí aktivity jsou mediální výstupy o projektu a duševních poruchách a jejich léčbě.

 

Home O projektu Realizator Dodavatel Subdodavatelé Kontakty Akce Dokumenty CMHCD Mediální partneři