Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Rozvoj péče prava
Menu

O PROJEKTU

 

Základním cílem Projektu je rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, podpora přesunu péče zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče) a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb.
Obsahem projektu jsou tyto aktivity:

  1. Mapování
  2. Tvorba koncepce péče
  3. Tvorba modelu a zahájení činnosti sociálních služeb
  4. Vzdělávání a stáže
  5. Informační a destigmatizační kampaň
  6. Komunitní plánování – podpůrné pracovní skupiny

6. Komunitní plánování – podpůrné pracovní skupiny

 

K zajištění informovanosti o aktuálním dění v procesu plánování sociálních služeb na území Karlovarského kraje budou sloužit podpůrné pracovní skupiny vytvořené v rámci komunitního plánování na území Karlovarského kraje. Těmto skupinám se v Karlovarském kraji od roku 2007 podařilo úspěšně zahájit proces plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování. Výsledkem tohoto procesu je postupná tvorba střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v obcích II. a III. typu. V současné době lze tedy na takto vyzkoušený a obcemi akceptovaný způsob komunikace o tvorbě sociálních služeb navázat i v oblasti tak problematické a závažné, jakou je oblast péče o osoby s duševním onemocněním.

 

Tyto skupiny povedou k zajištění další koncepční práce a udržení trendu spolupráce veřejnosti, uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Jejich úkolem bude propojení toku informací s realizací ostatních zadávaných aktivit. Využijí osobních zkušeností osob s duševním onemocněním a jejich rodin k návrhům na řešení stávajícího stavu péče o tyto osoby. Stanoví průsečík problematiky osob s duševním onemocněním a skupin dalších uživatelů sociálních služeb a zapojení veřejnosti (uživatelů a zadavatelů sociálních služeb) do své práce. Výstupem bude zpracování podkladů pro vytvoření Plánu práce na období 2011 – 2012 ke „Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v KK na období 2009 – 2013“.

Home O projektu Realizator Dodavatel Subdodavatelé Kontakty Akce Dokumenty CMHCD Mediální partneři