Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Rozvoj péče prava
Menu

Realizátor

 

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

 

   
Karlovarský kraj  
se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
zastoupený: PaedDr. Josefem Novotným, hejtmanem kraje

 

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

 

   
Karlovarský kraj  
se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
zastoupený: PaedDr. Josefem Novotným, hejtmanem kraje

 

Home O projektu Realizator Dodavatel Subdodavatelé Kontakty Akce Dokumenty CMHCD Mediální partneři