Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Rozvoj péče prava
Menu

Subdodavatelé

 

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

 

AMEPRA s.r.o. - Academia Medica Pragensis

 • pořádání aktivit v rámci destigmatizační kampaně (letáky, brožury, slavnostní akce),
 • tiskové a grafické práce,
 • organizace konference o sociálních službách
  www.amepra.cz

 

Fokus Mladá Boleslav - Sdružení pro péči o duševně nemocné

 

DIREKTE, s.r.o.

 • pořádání tiskových konferencí
 • vytváření tiskových zpráv
 • mediální poradenství
 • monitoring tisku
  www.direkte.cz

 

PROTEQ, s.r.o.

 • mapování spolupráce služeb (ohniskové skupiny, dotazníková šetření, rozhovory)
 • zpracování a interpretace dat

 

Střep o.s. – české centrum pro sanaci rodiny


 

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Mapování a Tvorba koncepce

 • RNDr. Tomáš RAITER – VÝZKUM VE ZDRAVOTNICTVÍ
  Mapování potřeb a podmínek života osob s duševním onemocněním (ohniskové skupiny, dotazníková šetření, rozhovory), zpracování a interpretace dat.

 

 • Občanské sdružení Scan
  Mapování stavu poskytování komunitní péče o specifické cílové skupiny užívající návykové látky v kraji a tvorba koncepce péče o tyto osoby.
  www.scan-os.cz

 

Vzdělávání
 • Střep o.s. – české centrum pro sanaci rodiny
  Vzdělávání sociálních pracovníků – Případové konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení ohrožených rodin s dětmi a Práce s rodinou v obtížné životní situaci.
  www.strep.cz

 

Destigmatizace
 • AMEPRA s.r.o. - Academia Medica Pragensis
  Pořádání aktivit v rámci informační a destigmatizační kampaně (letáky, brožury, slavnostní akce), tiskové a grafické práce, organizace konference o sociálních službách.
  www.amepra.cz

 

 • D.D.M. - Effective Communication Management
  Pořádání tiskových konferencí, vytváření tiskových zpráv, mediální poradenství, monitoring tisku.
  www.ddmanagement.cz

 

Komunitní plánování – podpůrné pracovní skupiny

 • Komunitní plánování o.p.s.
  Koordinace aktivit komunitního plánování sociálních služeb v Karlovarském kraji.
  www.komplan.cz
Home O projektu Realizator Dodavatel Subdodavatelé Kontakty Akce Dokumenty CMHCD Mediální partneři